Hoppa till huvudinnehåll

Storsatsning på fossilfria industritransporter i norra Sverige

måndag, januari 23, 2023

Norra Sverige och Norrbotten står inför de största industriinvesteringarna i modern tid. Som ett led i att stötta utvecklingen inom hållbara tunga transport- och logistiklösningar på väg, järnväg och sjöfart, etableras nationella innovationsplattformen CLOSER i Norrbotten med LTU Business som regional värdorganisation. I samband med etableringen går Region Norrbotten in som partner.

Luleåhamn

Luleåhamn Foto: Daniel Holmgren

Genom satsningen vill man stötta införandet av hållbara och väl fungerande transport- och logistiksystem tillsammans med berörda industriparter. För Sverige som exportland med ett näringsliv som på många plan leder den gröna omställningen globalt, är ett mer hållbart och effektivt transportsystem från norr till söder viktigt både nationellt och internationellt.

– När CLOSER nu stärker närvaron i norra Sverige är det tillsammans med LTU Business. Denna etablering är inte en regional angelägenhet utan även en nationell och internationell sådan, säger Bo Hallams, styrelseordförande, CLOSER.

Affärsutvecklingsbolaget LTU Business som ägs av Luleå tekniska universitet, blir värdorganisation för CLOSER i norra Sverige. LTU Business har ett brett nätverk inom näringslivet och mångårig erfarenhet av att vara en drivande tillväxtmotor i innovationsprocesser och samverkansprojekt.

Hållbar ståltillverkning, malmbrytning och annan industri omfattar i förlängningen även exporten från norra Sverige ut i världen och det är angeläget med en kraftfull satsning där offentlig-privat samverkan kan bidra till att påskynda omställningen. Vi ser fram emot att i samarbete med CLOSER samla aktörer från forskning, näringsliv och offentlig sektor för att accelerera utvecklingen och implementeringen av nya transport- och logistiklösningar.

Gry Holmgren Hafskjold, vd LTU Business

Arbetet startar tidigt 2023 med att samla företrädare från aktörer som driver på industriinvesteringar för att se vilka utmaningar som transportsystemet står inför. Målsättningen är att detta ska mynna ut i konkreta resultat genom gemensamma satsningar som skapar värde för såväl enskilda aktörer som för ett hållbart och effektivt transportsystem.

– Nya omlastningsterminaler och hamnlogistik, elektrifiering, automatisering och vätgasbaserade e-bränslen kommer att behöva testas och införas i stor skala. Vi välkomnar att CLOSER etableras även i Norrbotten och möjliggör att vi kan växla upp den utveckling som redan pågår, säger Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör Region Norrbotten.

CLOSER består av ett 60-tal partners och är en neutral samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet och välfungerande logistik. CLOSERs mål är att bidra med nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle. CLOSERs huvudfinansiärer är Trafikverket, Vinnova och Västra Götalandsregionen. CLOSER drivs vid Lindholmen Science Park med kontor i Göteborg och Stockholm.

LTU Business är ett affärsutvecklingsbolag som verkar i skärningen mellan akademi, näringsliv och myndigheter med syfte att bidra till hållbar regional tillväxt. LTU Business ägs av Luleå tekniska universitet och erbjuder unik tillgång till samarbete mellan studenter, forskare och näringslivet.

Vill du veta mer om denna storsatsning på fossilfria industritransporter i norra Sverige?

Kristoffer Skjutare

Kristoffer Skjutare

Programansvarig - programutveckling & styrning