Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Sensorer gör järnvägen mer tillförlitlig

Bort med onödiga driftstopp och minska antalet störningar. Nu tas ett helhetsgrepp kring Europas järnvägslogistik för att öka attraktiviteten, där uppkopplade godsvagnar och lok är en del av lösningen. - Med sensorer monterade på tågen ska information om slitage och driftproblem effektivt fångas upp så att dyra akutåtgärder kan undvikas, säger Jan Bergstrand på Trafikverket.

Tillsammans med flera andra företag, tågoperatörer och forskningsaktörer i Europa ska Trafikverket utveckla och implementera ny avancerad teknik som kan göra järnvägen konkurrenskraftig.

- Godstransporterna ska flyttas från väg till järnväg, vilket inte är helt enkelt då standarder och regler skiljer mellan länderna. Men genom att samverka driver vi en gemensam innovationsutveckling. Sverige är en nyckelaktör i arbetet med att modernisera järnvägstransporterna i Europa, säger Jan Bergstrand på Trafikverket.

Känsliga komponenter

Intelligenta godståg med sensorer på vagnarnas underreden är exempel på lösningar som utvecklas inom logistikprojektet FR8HUB, vilket ingår i järnvägsforskningsprogrammet Shift2Rail. Nyligen presenterades projektets delresultat på “Innovation in Freight Conference” i München.
- Vi tar stora kliv framåt och har kommit mer än halvvägs i vår utveckling. Vi studerar känsliga komponenter och analyserar stora datamängder. Det ger oss viktig information i realtid om tågets status och vagnens position, vilket ger stora logistikfördelar. Vi hoppas på ett brett genomslag för tekniken i Europa.

Tillförlitlig och säker godstransport

Målet med sensortekniken är dels att skapa logistikvärden i kundernas distributionskedja, dels att upptäcka problem i rätt tid och möjliggöra prediktivt underhåll – att åtgärda fel innan de orsakar olyckor, stopp eller skapar andra kostnader. Det innebär en mer driftsäker godstransport och ett mer effektivt underhållsarbete.

- Olyckor och förseningar som beror på fordonet måste minskas. Lok och vagnar ska inte stå still i onödan utan fel ska åtgärdas direkt när tåget behöver. Att förlita sig på servicetillfällen enligt manualen efter en viss körsträcka måste genom digitaliseringens möjligheter ersättas med mer proaktiva metoder, fortsätter Jan Bergstrandt.

FR8HUB och Shift2Rail
Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska europeiska samarbetsprojektet för morgondagens järnvägssystem. På uppdrag av Trafikverket agerar CLOSER vid Lindholmen Science Park som klusterkoordinator för svenska aktörer inom ramen för arbetet inom Shift2Rail innovationsprogram 5 - godstransporter och stödjer Trafikverket som projektledare i projektet FR8HUB. Läs mer om Shift2Rail