Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Öka effekterna av EU-finansierad forskning inom godstransport och logistik

BOOSTLOG-projektet, ett treårigt projekt som finansieras av EU genom HORIZON 2020, kommer att undersöka framgångsrika implementeringar av resultat från EU-finansierade FoU-projekt och utvärdera de effekter som genereras. Det kommer också att identifiera luckor och prioriteringar för framtida finansieringsprogram som syftar till att öka effekterna från framtida EU-finansierade FoI-projekt för att bidra till EU: s politiska mål, hantera samhällsutmaningar och öka EU: s konkurrenskraft.

I mer än två årtionden har EU investerat i forskning och innovation genom olika ramprogram ex. FP5 (1998-2002), FP6 (2002-2006), FP7 (2007-2013), och det pågående Horisont 2020 (2014 – 2020). Detta har bidragit till att utveckla logistiksektorn genom att exempelvis skapa nya företag, implementera koncept på marknaden och genom att ta fram vetenskaplig reglering.

Vad är CLOSERs roll?

CLOSER kommer, som delaktig partner, att med stöd från vårt partnerskap bidra till att kartlägga och utvärdera de olika projekten utifrån olika godstransport- och logistikdomäner som urban logistik, multimodala transporter och delning av gods- och logistikdata med flera. För att i slutändan identifiera högprioriterade och potentiella kunskapsluckor som kräver ökad prioritering av framtida FoI-insatser.

Läs hela pressreleasen från ALICE