Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

logo

Nu vidareutvecklar vi CLOSER

Vi arbetar nu intensivt med att stärka och vidareutveckla både verksamheten och det partnerskap som utgör Closer. I slutet av 2013 utvärderades verksamheten på uppdrag av Vinnova som är Closers huvudfinansiär. Utvärderingen var i det stora hela positiv samtidigt som ett antal områden lyftes fram som Closer i framtiden behöver stärka eller förändra.

•    En större tydlighet kring sitt uppdrag och erbjudande.

•    I praktiken visa att verksamheten är en nationell satsning.

•    Att agera längs hela innovationskedjan – inte enbart fokusera på demonstrationsprojekt

•    Att få ett större engagemang från industri och näringsliv.

I oktober kommer en ansökan att skickas till Vinnova som visar hur vi ska genomföra ändringarna och på så sätt skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd.

Kontakt:

Jerker Sjögren, Programansvarig, CLOSER, jerker.sjogren@lindholmen.se, 031-764 70 02

Sofie Vennersten, Projektledare, CLOSER, sofie.vennersten@lindholmen.se, 031-764 70 16