Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nu vidareutvecklar vi CLOSER

Vi arbetar nu intensivt med att stärka och vidareutveckla både verksamheten och det partnerskap som utgör Closer. I slutet av 2013 utvärderades verksamheten på uppdrag av Vinnova som är Closers huvudfinansiär. Utvärderingen var i det stora hela positiv samtidigt som ett antal områden lyftes fram som Closer i framtiden behöver stärka eller förändra.

•    En större tydlighet kring sitt uppdrag och erbjudande.

•    I praktiken visa att verksamheten är en nationell satsning.

•    Att agera längs hela innovationskedjan – inte enbart fokusera på demonstrationsprojekt

•    Att få ett större engagemang från industri och näringsliv.

I oktober kommer en ansökan att skickas till Vinnova som visar hur vi ska genomföra ändringarna och på så sätt skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd.

Kontakt:

Jerker Sjögren, Programansvarig, CLOSER, jerker.sjogren@lindholmen.se, 031-764 70 02

Sofie Vennersten, Projektledare, CLOSER, sofie.vennersten@lindholmen.se, 031-764 70 16