Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nära samarbete med akademin i Sverige

Ett av CLOSERs syften är att vara en nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet. Genom att samla akademi, näringsliv och offentlig sektor skapar vi nya samarbeten och projekt som utvecklar och sprider kunskap om effektivare transporter. I denna artikel vill vi uppmärksamma akademin lite extra, då de är en viktig del i allt vårt arbete.

Bland CLOSERs akademiska partners finns några av Sveriges starkaste universitet, högskolor och institut inom transport- och logistikforskning och senast i raden av universitet att ansluta är Linköpings universitet. Tillsammans med andra svenska universitet och högskolor medverkar de exempelvis i projektet om bygglogistik: CIVIC. Vikten av samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor genomsyrar forskningen, inte bara på Linköpings universitet, och Mats Abrahamsson, professor i Logistik- och kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet, menar att CLOSER där har en viktig roll.

– Praktiskt taget all den forskning som vi gör inom kvalitets- och logistikområdet är tillämpad forskning och sker alltid i samverkan med näringsliv och offentlig sektor, och enligt principerna för Triple Helix. Vi söker alltid efter de bästa nätverken och organisationerna att samarbeta med. Som exempel har vi ett VINNOVA-projekt om affärsmodeller för citylogistik där CLOSER är med för att bidra med sin kunskap inom området och för att organisera arenor där forskare och, i det här fallet, kommuner och andra intressenter kan träffas för att fördjupa viktiga frågeställningar. Men också för att fånga upp de eventuella problem som kan finnas och som forskningen behöver adressera, säger Mats.

­– Forskningen är en oerhört viktig pusselbit och inom CLOSERs arbete med projektfacilitering strävar vi alltid efter att engagera våra akademiska partners för att säkerställa välgrundade projektresultat genom forskning före, under och efter projekt, säger Sofie Vennersten, programansvarig för CLOSER.

Nätverk för unga forskare inom transporteffektivitet

Som en annan del av det arbete CLOSER driver inom ramen för forskningssamverkan har det även startats ett nätverk för unga forskare. Det har under året handlat om att kartlägga och intervjua personer – från CLOSERs akademiska partners såväl som från myndighets- och industripartners – för att identifiera behov och möjligheter.

– Vi landade under hösten i en första nätverksträff och kommer nu att fortsätta bygga upp nätverket på olika vis. Till en början kommer det i första hand handla om att skapa kontakter och informationsdelning via en projektplats, men förhoppningen är att också kunna anordna fysiska träffar under nästa år, säger Maria Lindholm, samordnare för forskningsnätverket på CLOSER.

Är du intresserad av nätverket, kontakta Maria Lindholm, maria.lindholm@lindholmen.se.