Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

MIMIC - Med siktet inställt på hållbar bygglogistik

Målet med MIMIC-projektet är att demonstrera hur konceptet SMART Governance kan användas som en hjälp vid bygg-och stadsplanering. Även för att underlätta och stödja logistiken, till, från, och på byggplatser i täta städer, för att förbättra rörligheten, minska trafikstockningar och därmed minska byggplatsernas negativa effekter på det omgivande samhället.

Lovisa Westblom, projektledare och -koordinator, berättar mer om projektet:

MIMIC har sitt ursprung i CIVIC-projektet. Vilka viktiga resultat låg till grund för fortsättningen av MIMIC-projektet?

Historiskt har inte bygglogistik varit ett prioriterat område inom bygg- och stadsplaneringsprocesser. Under CIVIC-projektet visade flera aktörer inom bygg- och stadsplanering ett stort intresse för verktygen och koncepten som utvecklades i projektet och även ett ökat intresse för bygglogistik. Detta är den största anledningen till att vi fortsätter utveckla dessa verktyg och koncept och ökar kunskapen om hållbar bygglogistik i MIMIC-projektet.

Hur skulle du beskriva vad projektet kommer att resultera i?

Under MIMIC-projektet kommer vi att utveckla och implementera en stödjande plattform för upphandlingsprocesser  och hållbar stadsutveckling  genom ett ”SMART Governance”-koncept* som tillhandahåller verktyg för att organisera bygglogistiken i en stad eller projekt under samarbete. I MIMIC kommer även processverktyg att utvecklas för att öka kunskapen om byggplatslogistik för att bedöma och utvärdera hur bygglogistiklösningar påverkar olika intressenter.

Det finns flera olika samarbetspartners över hela Europa. Vilka är de och vad kommer de olika städerna att bidra med i projektet?

Alla verktyg och koncept kommer att utvecklas och testas under samarbete i fyra demonstrationsstäder eller -regioner: Bryssel, Wien, Oslo och Stockholm/Göteborg.

  • Wien kommer MIMIC-lösningarna att användas för att utvärdera hur mobiltelefonbaserade rörelsedata som tillhandahålls av mobilnätsleverantören T-Mobile kan användas för att övervaka hur stadens byggplatser påverkar stadstrafiken. SMART governance-konceptet kommer att testas i samarbete med Bernard Engineers, och fokuserar på byggprojekt i Wien. Uppgifter om stora byggprojekt kommer att tillhandahållas av Wiener Linien GmbH.
  • Bryssel kommer MIMIC-lösningarna att underlätta implementeringen av nya logistikscenarier och integreringen av krav på bygglogistiken i (offentlig) anbudsgivning och upphandlingsprocesser (Smart Governance Concept). Tillämpningen av ramverket för hållbarhetsanalys kommer att testas på ett byggkonsoliderings center beläget i Bryssels hamn  tillsammans med flera intressenter som omfattar Bryssels hamn (myndighet), Knauf (byggmaterialleverantör), Valens (entreprenör) och Shipit (rederi). 
  • Oslo kommer MIMIC-lösningarna att användas av kommunen lokalt för att testa användbarheten av metoderna och lösningarna för att minska den negativa påverkan från byggaktiviteter. Fokus kommer att läggas på att förbättra transportlogistiken och implementeringen av Smart Governance. Demonstrationen kommer att utföras i samarbete med HENT, en av Norges största entreprenörer. Demonstrationen kommer att vara ett 14 300 kvadratmeter stort sjukhem som är under uppbyggnad från K2 2019 till K3 2020 i Oslo. 
  • Sverige kommer MIMIC-lösningarna att testas av myndigheterna i Sollentuna, Stockholm, Trafikverket och det offentligt ägda fastighetsbolaget Älvstranden i Göteborg. Man kommer att fokusera på hur dessa kan bli aktivare som utvecklare och inkludera bygglogistikproblem redan under planeringsprocessen genom att integrera bygglogistikkrav i (offentliga) anbudsgivningar och upphandlingsprocesser (Smart Governance Concept) och ökat engagemang från intressenterna. En av de största leverantörerna av byggmaterial, Ahlsell, entreprenören Skanska, och bygglogistikföretaget FM Byggnadsdrift kommer att ge input på lösningarna sett utifrån byggleverantörskedjans och byggadministrationens perspektiv.

Läs mer om MIMIC här

* SMART Governance handlar om framtiden för offentliga organ och inrättningar, det handlar om högre effektivitet, samhällsledarskap, mobilt arbete och kontinuerlig förbättring genom innovation. Det handlar även om att använda teknik för att underlätta och stödja bättre planering och beslutsfattande. Det handlar om att förbättra de demokratiska processerna och förändra sätten som allmännyttiga tjänster levereras.