Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Kommunikation och samverkan är nyckeln – hållbar logistik & transport

Här träffas representanter från transport- och logistikprojekten DenCity och CIVIC tillsammans med olika pågående stadsutvecklingsprojekt såsom Ulleråker i Uppsala för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar inom området.

Platsen är Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och förutom seminarium och samtal gjorde vi ett studiebesök i bygglogistikcentralen där samlastning och avancerad godsplanering görs varje dag och varje timme. Logistikcentret finns till för att minimera antalet fordon, möjliggöra leveransstyrning, minska svinnet, förbättra arbetsmiljön etc.

Utmaningarna för att åstadkomma hållbara transporter i städer liknar varandra, synergierna är många och en dag som denna ligger möjligheter och lösningar i luften. Det råder en rörande enighet om att kommunikation och att utbyta erfarenheter är en viktig hörnsten för att åstadkomma lyckade projekt och inte uppfinna hjulet två gånger. Samtidigt poängteras det att man måste våga testa, inte analysera i all oändlighet, utan att lära av sina misstag och framgångar och ta med sig lärdomarna för att göra nästa projekt ännu bättre. 

– Det som står på pappret är inte det viktigaste, det är hur det fungerar ute i verkligheten, när de strategiska målen faller ner till brukarna, säger Anders Ivarsson, platschef för bygglogistikcentrat i Norra Djurgårdstaden.

Läs mer om projekt DenCity och vilka som deltar på www.dencity.se och om CIVIC på www.civic-project.eu.