Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Intelligent Video Gate ska skapa högre effektivitet på Europas järnvägsterminaler

Förväntningarna var stora när första prototypen från FR8HUB skulle demonstreras i Shift2Rails monter under Innotrans 2018. Intelligent Video Gate som demon visar, är en av nyckelteknikerna som utvecklas inom FR8HUB och kommer, när den är redo att implementeras att innebära en mycket stor effektivitetsökning för det arbete som idag sker på terminaler.

När tekniken visades upp i Shift2Rails monter på Innotrans var det i form av en prototyp, utformat som ett modelltåg kopplat med kamera med en strålkastare och RFID-läsare. Prototypen tar en bild varje gång en vagn passerar framför kameran och läser av RFID-taggen. Därefter matchar systemet datan från båda källorna och ett webbgränssnitt visar både informationen i realtid samt de tidigare dokumenten så att dessa kan jämföras.

I demon ser man hur modellen även samlar information om företagskod, BIC/ILU-kod, UIC-vagnsnummer och eventuella skyltar för farligt gods. Detta arbete med att inventera och registrera vagnar och lastenheter är idag något som sker manuellt vid terminalen på de upp till 700 meter långa tågen - något som tar uppemot 45 minuter per tåg. Med hjälp av den nya tekniken kommer detta arbete att ske automatiskt.

En teknik med stora möjligheter

Fördelarna med att använda Intelligent Video Gate är inte bara tidseffektiviteten, utan det innebär även att information om tågsättet skapas digitalt med hög tillförlitlighet. Än så länge har möjligheterna med Intelligent Video Gate visats i prototypstadie, men när tekniken är fullt utvecklad kommer systemet även kunna hantera information om det aktuella fysiska tillståndet och eventuella skador på vagnen och enheterna.

Planen är att tekniken ska implementeras på terminaler för att testas och valideras. Och möjligheter att hitta fler användningsområden för Intelligent Video Gate fortsätter att diskuteras utifrån infrastrukturägare, terminal- och tågoperatörers behov.

nicklas_blidberg.png- Det är spännande att äntligen kunna ta del av den teknikutveckling som sker inom Shift2Rail. Jag ser en stor potential i konceptet Intelligent video gate som utgår ifrån dagens utmaningar och jag ser fram emot fortsatta diskussioner hur fler användningsområden och funktionaliteter kan byggas på, säger Nicklas Blidberg, projektledare för FR8HUB som var på plats under demonstrationen på Innotrans.

 - Genom den effektivitet och kvalitetssäkring som skapas genom tekniken i Intelligent Video Gate tar projektet ett viktigt steg mot vår gemensamma vision om framtidens godstrafik.

innotrans_rfid.png
Vid inpassering på terminalen scannas vagnarna av automatiskt med hjälp av RFID-läsare och kamerautrustning. Data om vagnen och lastenheter skapas digitalt för bl.a. terminaloperatörer och transportörer.
 
innotrans_skarm.png
Informationen som scannats av från tågets RFID-tag överförs automatiskt och presenteras på display eller annan digital enhet.

Ett projekt inom Shift2Rail

Intelligent Video Gate är en av teknikerna som utvecklas inom projektet FR8HUB som ingår i Shift2Rail, inom innovationsprogram 5. Arbetsgruppen består av Deutsche Bahn, Indra Sistemas SA, Ansaldo STS, Trafikverket och ÖBB och koordineras av CLOSER vid Lindholmen Science Park. Arbetet är nu i den fas att den övergår från en kartläggning av state-of-the-art teknik och selektering av lämplig teknisk utrustning, till nästa fas som innefattar tekniskt validering och en framtida användningsplan för Intelligent Video Gate.
 

FR8HUB och Shift2Rail
Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska europeiska samarbetsprojektet för morgondagens järnvägssystem. På uppdrag av Trafikverket agerar CLOSER vid Lindholmen Science Park som klusterkoordinator för svenska aktörer inom ramen för arbetet inom Shift2Rail innovationsprogram 5 - godstransporter och stödjer Trafikverket som projektledare i projektet FR8HUB. Läs mer om Shift2Rail