Hoppa till huvudinnehåll

Innovativa transportlösningar för framtidens täta städer

onsdag, april 5, 2017

På Lindholmskajen hade många intresserade samlats när det var dags för demonstration av hur gods- och avfallstransporter på vattenvägar skulle kunna bli en del av stadens transportlösningar. Demonstratorn görs inom ramen för DenCity, som är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, myndigheter samt akademi och drivs av CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Genom att frakta gods- och avfallstransporter via pråmar på vattenvägar som Göta Älv, kan gods- och sopbilar ersättas och man får en större yteffektivitet i staden. Eldrivna godsfordon eller cykeltransporter möjliggör sedan tysta och avgasfria leveranser ut i staden.

Martin Svanberg, forskare på SSPA är projektledare, och han berättar om bakgrunden till varför man genomför demonstratorn.

- Städer förtätas allt mer och därför behöver både fler människor, mer gods och avfall transporteras. Det är som alla vet mycket trängsel på vägarna, medan vattnet är en nästan outnyttjad resurs. Det finns massor av yta där man skulle kunna transportera gods och avfall, vilket skulle avlasta vägarna och då reducera både trängsel och buller. Man skulle även kunna använda eldrivna pråmar som transporterar på ett helt fossilfritt sätt.

Övriga projektpartners är Göteborgs Stad (Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Kretslopp och vatten) samt Älvstranden utveckling, medan utförare av demonstratorn är DHL Freight, Pling Transport, Primär, Sandinge och Renova. Demonstratorn på Göta Älv har designats under ett års tid och fokus ligger på logistikupplägget, att i dagsläget testa ett flöde som skulle kunna skalas upp och i framtiden skapa verklig samhällsnytta. Under projektets två veckor hämtar pråmen varje dag paketgods hos DHL i Hisings Kärra, ett par kilometer uppströms från Göteborgs stadskärna, vilket lastas av i centrum samt på Lindholmen för vidare distribution med cykel av Pling respektive elfordon av Primär. Från Lindholmen fraktas i sin tur avfall till Sävenäs, för att bli till el och värme.

- Vi har många aktörer som är med i projektet och vår förhoppning är att resultatet blir att någon tar stafettpinnen och vågar satsa vidare på det här. Potentialen är rätt stor – tittar man längs älven skall det byggas ca 25 000 bostäder och 45 000 arbetsplatser, det betyder att uppemot 14-15 sopbilar per dag skulle kunna ersättas av pråmar och därmed avlasta Göteborgs vägnät, säger Martin Svanberg.

- Det är ett komplext projekt och alla behöver samlas för att arbeta framåt. Därför är arenor som CLOSER så viktiga och att det finns samverkansprojekt som DenCity, säger Malin Andersson, avdelningschef Trafikkontoret, Göteborgs Stad.

DenCity-projektet är ett samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle, som pågår 2015-2018 och leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet – CLOSER, på Lindholmen Science Park. Satsningen omfattar ca 20 miljoner kronor där hälften finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och resterande av deltagande parter. Västra Götalandsregionen är delfinansiär till denna del av DenCity-projektet. Läs mer om projektet och vilka som deltar på www.dencity.se

I denna intervju med Martin Svanberg, SSPA, får du möjlighet att förstå hur gods- och avfallstransporter på vattenvägar skulle kunna bli en del av stadens transportlösningar.