Hoppa till huvudinnehåll

Infram och Falun Borlänge-regionen nya partners i CLOSER

tisdag, mars 29, 2022

Vi arbetar med att se till att infrastruktur och logistik kring Sveriges midja utvecklas till det bästa och att bli partner i CLOSER ser vi som en del i detta arbetet, säger Sofia Berglund, Infrastrukturstrateg och projektledare vid Infram och Falun Borlänge-regionen AB.

Falun_Borlänge

Ett glädjande besked är att Infram (Infrastruktur för framtiden) och Falun Borlänge regionen AB blir partners till CLOSER. Infram är ett samarbete mellan 38 kommuner och sju regioner i Sveriges midja, Bergslagsregionen. Falun Borlänge-regionen AB är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef och Säters.

Behovet av godstransporter ökar snabbt i de regioner som ingår i Infram-samarbetet när mycket händer på en gång, så som att Northvolt etableras i Borlänge, det byggs flera stora datacenter i Falun och Google har planer att etablera sig i Avesta. På Hitachi i Ludvika och Smedjebacken sker en stark expansion med stora nyrekryteringar. Allt samtidigt som man också ska satsa mer på den gröna och fossilfria stålframställningen hos Ovako och SSAB. Redan innan dessa satsningar har startat så har 40% av Sveriges export behov av fungerande transporter i Sveriges midja, beskriver Mats Lindqvist, Infrastrukturstrateg och projektledare vid Infram och Falun Borlänge-regionen AB. Det finns också en starkt expanderande besöksnäring som innebär stora transporter av både människor och gods.

I och med tillväxten och alla transporter som passerar genom vår region ser vi att det är viktigt att synka oss med CLOSER. Vi ser att de kommuner som är en del av Infram och Falun Borlänge regionen kan dra nytta av ett effektivare samarbete men även kan få stor nytta av att vara en del av det arbetet som CLOSER gör idag gällande godstransporter, fortsätter Sofia. 

Vi ställde några frågor till Mats och Sofia om deras utmaningar och partnerskapet med CLOSER. 

Hur arbetar ni med transporteffektivitet idag?

Sofia beskriver hur de fyra partnerskapen ( Bergslagsbanan, Bergslagsdiagonalen, Dalabanan och E16) har Initierats för att fokusera på fysisk infrastruktur, kärnan i arbetet för Falun Borlänge och Infram, samt för att säkerställa att godstransporterna ska kunna flyta på ett bra sätt. – Men vad vi som organisation försöker göra nu är att fokusera på transportbehovet – Hur ser transportbehov ut och hur styr det  vilken infrastruktur vi ska ha?

– Vår roll är att påverka så att de fyra olika stråken inom Infram får finansiering baserat på de krav och behov som finns. En del av vår långsiktiga strategi är att arbeta mer med transporteffektivitet, därför är det nu viktigt för oss som organisation att vara en del av CLOSERs arbete.

Sofia Berglund

Vad är er största utmaning just nu?

Den största utmaningen är att infrastrukturen i Sveriges midja ska utvecklas i takt med det som händer här och i resten av Sverige så att både insatsvaror och allt som produceras, och människor, kan transporteras genom våra regioner. Vår roll är då att se till att få nationella investeringar för att kunna göra det möjligt, säger Mats. 

Vad ser ni som viktigast gällande ert partnerskap i CLOSER?

Mats fortsätter beskriva hur de ser fram emot ett erfarenhetsutbyte med CLOSER. - Både att dela med oss och såklart lära oss från andra städer och regioner som redan är en del av CLOSER.

CLOSER har fyra fokusområden, vilket eller vilka ser ni som de områden som är viktigast för er?

De områden vi tror kommer ligga oss närmast att arbeta inom är Citylogistik och Långväga transporter. Men då vi täcker in ett så pass stort område så kommer det säkert finnas intresse även i Energiförsörjning och Digitaliserad logistik så småningom, beskriver Sofia. 

Faktaruta

Falun Borlänge-regionen är ett utvecklingsbolag som ägs av kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef och Säter. De driver utvecklingsprojekt och samordnar olika verksamheter för att öka regionens attraktionskraft.

Infram (Infrastruktur för framtiden) är ett samarbete mellan väg- och järnvägsstråken Bergslagsbanan, Bergslagsdiagonalen, Dalabanan och E16. Stråk som passerar igenom 7 regioner, 38 kommuner och berör 1,2 miljoner invånare.