Hoppa till huvudinnehåll

Hur möjliggör vi omställningen till digitala automatkoppel i Europa?

tisdag, december 21, 2021

Digitala automatkoppel kommer att stärka godstransporter på järnväg i Europa genom att öka systemets kapacitet, effektivitet och kvalitet. Trafikverket och Lindholmen Science Park tar genom Anna Björkman över ledarskapet för arbetet kring tester och piloter av tekniken inom European DAC Delivery Programme (EDDP). Ett program som ska möjliggöra omställningen till digitala automatkoppel i Europa.

Anna Björkman

Annas uppdrag är att koordinera och utveckla tester i verklig miljö. Fokus är på testning av den valda koppeltypen för att säkerställa att produkten följer specifikationerna som tas fram inom European DAC Delivery Programme (EDDP). I testerna undersöks hur mekanik, kommunikation, energiförsörjning och hur integrationen med lok fungerar. 

För att kunna införa den nya tekniken krävs ett bra samarbete mellan många aktörer så som järnvägsföretag, infrastrukturägare, vagnhållare, foskningsinstitut och tillverkare. Samarbetet som ska leda till att digitala automatkoppel blir verklighet sker inom EDDP. EDDP kommer från resultat från Shift2Rails arbete för hållbara och attraktiva europeiska godstransporter på järnväg. Där det visade sig att digitala automatkoppel kan agera som en möjliggörare för en rad nya tekniker som i sin tur leder till ökad kapacitet på järnväg

Vad gör EDDP?

EDDP bygger på forsknings- och innovationsresultat men även pilotprojekt. Tester som gjorts för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för en snabb, tekniskt och ekonomiskt genomförbar utbyggnad i hela Europa. Målet är satt högt och senast 2030 ska alla godsvagnar i Europa vara utrustade med automatkoppel. För att nå dit behövs en öppen, funktionell, operationellt testad, säker och hållbar modell av europeiska digitala automatkoppel redo för utrullning.

Frågor?