Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatt satsning på effektiva transporter

torsdag, januari 22, 2015

Ett stort antal organisationer från hela Sverige ska utveckla samarbeten för långsiktigt hållbara transportlösningar. Uppdraget till Closer på Lindholmen Science Park att samordna arbetet har förlängts och utökats med fyra år.

Tillsammans med svensk industri fortsätter VINNOVA att satsa på effektiva transporter genom att finansiera plattformen Closer. Den nya finansieringen sträcker sig över ytterligare fyra år vilket skapar bra möjligheter för långsiktiga samarbeten mellan näringsliv, akademi och myndigheter. Closer stöds även av Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Region Örebro län.

Under tre år har Lindholmen Science Park haft uppdraget att driva Closer, en neutral plattform för samverkan inom transporteffektivitet. Fokus för Closer är att samla olika aktörer inom transportområdet till nya samarbeten och projekt samt att sprida kunskap om hur transporter kan göras mer hållbara och effektiva.

– Satsningen ska göra det lättare att fånga upp behov och idéer hos företag och myndigheter för att omsätta dessa i projekt. Det kan i sin tur leda till nya, innovativa produkter och lösningar. Samtidigt ska vi bidra till att forskning som bedrivs på området kommer till nytta för både företag och samhället, säger Niklas Wahlberg, vd på Lindholmen Science Park.

I samband med detta tillsätts Sofie Vennersten som programansvarig för arbetet framåt. Tidigare ansvarig Jerker Sjögren tar en rådgivande roll till Closer utöver sina nya uppdrag inom Lindholmen Science Park.

Bland Closers 17 partners finns industri, fordonstillverkare, transportföretag, varuägare, konsultföretag, kommuner och myndigheter. Under 2015 kommer Closer även att fördjupa samarbetet med de ledande forskningsmiljöerna i Sverige.

– Vi vill bredda partnerskapet och få med aktörer från hela landet så att vi kan skapa aktiviteter och projekt runt om i Sverige, säger Sofie Vennersten, programansvarig på Closer, Lindholmen Science Park.

Genom att samla den svenska kompetensen kan Closers partners gemensamt ta sig an de stora utmaningar som transportsystemet står inför.

– Vi är också på väg att etablera oss inom internationella samarbeten och har redan koordinerat ett par storskaliga EU-projekt, säger Sofie Vennersten.

Totalt omfattar satsningen 40 miljoner kronor under de kommande fyra åren.

För mer information, kontakta
Sofie Vennersten, Programansvarig för Closer, Lindholmen Science Park, 031-764 70 16, sofie.vennersten@lindholmen.se

Maria Hedlund, Kommunikationschef, Lindholmen Science Park, 031-764 70 45, maria.hedlund@lindholmen.se

Fakta om Closer
Closer är en nationell arena för forskning, utveckling och innovation inom transporteffektivitet. Arenan är en del av Lindholmen Science Park. Vi erbjuder en neutral innovations- och demonstrationsmiljö där akademi, näringsliv och myndigheter samverkar för ökad transporteffektivitet. 

Partners i Closer

 • Trafikverket
 • AB Volvo
 • Scania AB
 • Schenker AB
 • Västra Götalandsregionen
 • Ramböll Sverige AB
 • Region Örebro län
 • Örebro Universitet
 • Älvstranden Utveckling AB
 • Göteborgs Stad
 • Malmö Stad
 • Stockholms Stad
 • Koucky & Partners AB
 • Coop Logistik AB
 • DHL Freight (Sweden) AB
 • Sundsvall logistikpark AB
 • Tyréns AB