Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Första årskonferensen inom High Capacity Transports

Den 26 mars hölls den första årskonferensen inom HCT på Lindholmen Science Park i Göteborg. Arenan för transporteffektivitet CLOSER stod som värd då över 70 experter från transportindustrin samlades. På konferensen redovisades resultat från ett stort antal utvecklingsprojekt som drivs inom HCT.

High Capacity Transports handlar om fordon och fordonskombinationer med högre kapacitet än vad som idag används. Skulle vi införa HCT på bred front kan det ge betydande vinster i form av ökad effektivitet, minskade krav på investeringar för ökad kapacitet, lägre energianvändning och minskade utsläpp av CO2.

På konferensen presenterades erfarenheter från pågående försök som visar på tydliga reduktioner i bränsleförbrukningen med 10-20% och minskade utsläpp av CO2 med 10-20%.

CLOSER har ansvar för ett FoI-program som ska skapa en helhetslösning utifrån pågående och kommande försök med långa och tunga lastbilar. Tillsammans med ett antal aktörer har CLOSER tagit fram en färdplan för HCT med en rad åtgärder som ska implementeras de närmaste åren. Under konferensen presenterades ett antal projekt som drivs bland annat inom systemeffekter, trafiksäkerhet, infrastrukturen, demonstratorer och mottagningsfunktion, typekipage samt tillträde och övervakning. I projekten deltar ett stort antal aktörer från näringsliv, samhälle och akademi.

Marknaden för HCT har hittills fokuserats på skogsindustrin men nu har även helt andra segment visat intresse och förhoppningen är att det snart kommer igång en rad nya försök inom andra branscher. På konferensen deltog bl.a. representanter för Arla, IKEA och SSAB.