Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Färdplanen för Citylogistik färdigställd

Arbetet med att ta fram en färdplan för Citylogistik har letts av Closer på uppdrag av Forum för Innovation inom Transportsektorn sedan våren 2013. En arbetsgrupp med representation och kompetens från myndigheter, industri och akademi har arbetat med att ta fram rapporten. Genom tre workshops och en öppen process tagit del av åsikter från ett hundratal intressenter.

Rapporten beskriver problem och målbild för att ha en gemensam grund att utgå från. Rapporten presenterar också en aktivitetslista på vad som bör göras inom fem innovationsdomäner för att nå målen.

- Traditionellt har inte godstransporter haft någon naturlig del av stads- och trafikplanering. Fokus är oftast på persontransporter. Detta är något som behöver förändras för att vi ska kunna nå en attraktiv stad. Godstransporter är nödvändiga för en levande stad, men vi behöver tänka på hur utvecklingen ska ske för att transporterna ska bli hållbara, säger Maria Lindholm, projektledare på Closer

Ladda ner rapporten

Forum för innovation inom transportsektorn

Den 12 maj presenteras resultaten, samt hålls en workshop för att diskutera projekt med koppling till färdplanen. Mer information och registrering