Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Digital översättare skapar förutsättningar för bättre kommunikation i transport- och logistikbranschen

Samarbetsprojektet Multimodal Informationsdelning har fått ett fortsatt förtroende av Vinnova för att driva utvecklingen av en informationsdelningstjänst för effektivare kommunikation i industriella transport- och logistikflöden, och CLOSER vid Lindholmen Science Park kommer att projektleda partnerskapet.

Multimodal Informationsdelning går nu vidare in i nästa fas och projektet kommer nu att demonstrera den systemtjänst som föreslagits i förstudien. Systemtjänsten bygger på en översättare mellan olika organisationers IT-miljöer och i detta den uppsjö av format och standarder som idag begränsar tvärorganisatorisk kommunikation. Läs mer om förstudien

Demonstrationen kommer att genomföras i operationell miljö och har som mål att förbättra kommunikation mellan transportköpare, vägtransportör och speditör genom en sammankoppling av - för försörjningskedjan genomförande - rätt information mellan respektive aktörs affärssystem.

Projektet kommer i denna fas även att förtydliga de uppslag som finns framtagna avseende organisation, styrning (governance) och inte minst tillit (säkerhet) vid datautbyte. Projektet kommer även att söka efter alternativa informationskällor som kan adderas till den information som idag finns tillgängligt för att planera, styra och genomföra logistik- och transportverksamheten.

För att genomföra denna del kommer samarbete ske med projekten Efficient Flow (sjö- och  hamnterminal data) och projektet Intelligent Video Gate (järnvägs- och terminaldata).

Projektet kommer att pågå mellan december 2018 till och med februari 2020 med en total budget av 3 750 000 kronor. Projektet leds av CLOSER i samverkan med Sandvik AB, Geodis AB, Ericsson AB, Sjöfartsverket, Trafikverket och RISE

Projektet Multimodal Informationsdelning finansieras av VINNOVA inom ramen för Regeringens Samverkansprogram – Nästa generations resor och transporter och kommer att projektledas av CLOSER vid Lindholmen Science Park. Läs mer om projektet här