Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

CLOSER driver högaktuella transportfrågor

Transportforum, Nordens största konferens inom transportsektorn, arrangerades 10-11 januari av VTI i Linköping. Bland talarna fanns flera representanter för CLOSER, den nationella plattformen för transporteffektivitet som har sitt säte på Lindholmen Science Park.
Lina Olsson, projektledare CLOSER

– Det är roligt och viktigt att våra frågor är så aktuella just nu. Godstransporter, digitalisering och automatisering är högt på agendan, både i forskningsvärlden och i politiken, säger Sofie Vennersten, programchef för CLOSER och en av dem som var på plats i Linköping.

Sofie Vennersten summerade utifrån CLOSER:s perspektiv de två konferensdagarna så här:

– Framtidens transportutmaningar är komplexa. I stort sett över allt underströks vikten av samverkan för att kunna implementera morgondagens lösningar och där kan vi, som en neutral samarbetsplattform, fortsätta att spela en viktig roll.

Totalt genomfördes drygt 300 presentationer under ett 80-tal sessioner och CLOSER:sdeltagande såg ut så här:

  • Lina Olsson, projektledare CLOSER, talade om geostaket i stadsmiljö som en del i nollvisionen om olyckor i trafiken.
  • Lovisa Westblom, projektledare CLOSER, presenterade tillsammans med Anna Fredriksson från Linköpings universitet ett projekt om bygglogistik ur stadens/beställarens perspektiv.
  • Hannes Lindkvist, projektledare CLOSER, pratade om hur digitalisering om automatisering kan effektivisera logistikkedjorna.
  • Magnus Blinge, senior projektledare CLOSER, modererade en session om styrmedel i storstäder.
  • Dessutom presenterade PostNord och SUST Urbana tjänster och leveranser som en del av CLOSER-projektet DenCity, som handlar om innovativ e-handelsdistribution i hållbara, täta städer.

Transportforum, som nu arrangerades för 35:e gången, är en bred arena för kunskapsutbyte och nätverkande. Invigningstalare var infrastrukturminister Tomas Eneroth.