Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

25 aktörer i regionen kör med klimatsmartare godstransporter

Projektet Utveckling av grönare logistiktjänster avslutas i november och kan summeras som lyckat. 25 företag och organisationer i Örebroregionen har fått chansen att utveckla klimatsmarta godstransporter. Utvecklade miljökrav och minskade koldioxidutsläpp är några i raden av alla framgångar som projektet gett.

Hela 60 procent av deltagarna, som har varit både transportköpare och transportsäljare, har under det senaste året utvecklat tjänster och produkter som är mindre miljöbelastande. Dessutom har samtliga transportköpare utvecklat sina miljökrav vid upphandling av godstransporter.

Ulf Widholm, vd på A.L.I Frakt och Logistik är en av de transportsäljare som varit med i projektet och han är positiv till att ha medverkat.  
- Projektet har gett oss tips om hur vi kan minska våra koldioxidutsläpp. Man har ökat sitt eget kunnande och visat på goda exempel, till exempel att man kan samarbeta mellan köpare och säljare under pågående avtalsperiod, säger Ulf.

Ulf anser att miljöaspekten är viktig när företaget erbjuder sina transporttjänster. Effektivare fordon, biodrivmedel och förarträning är betydelsefulla åtgärder för att minska företagets koldioxidutsläpp ytterligare.   
- Våra åkare mäter bränsleförbrukning och koldioxid och rapporterar. Vi tittar mest på koldioxidutsläpp idag. Det gör vi för att kunna informera våra kunder att tänka på miljö och inte bara pris, avslutar han.

På projektets avslutande spridningskonferens i Örebro den 5 november finns nu möjlighet för företag och aktörer utanför projektet att lyssna till intressanta föredrag på temat grönare godstransporter och logistik samt att ta del av projektets erfarenheter och resultat.

Axplock ur programmet

  • Bränslet, bilen och beteendet - Vad behövs för en fossiloberoende fordonsflotta och varför glömde FFF-utredningen transportköparna?
    Jakob Lagercrantz, samordnare 2030-sekretariatet 
  • Hur kan samverkan mellan transportköpare och transportsäljare bidra till klimateffektivare transporter? 
    Helena Forslund, professor i logistik Linnéuniversitet 
  • Så har vi gjort för att utveckla grönare logistiktjänster. 
  • Företag från projektet berättar om sina utvecklingsprojekt mellan köpare och säljare

Under dagen ordnas också ett panelsamtal om vilka politiska beslut och initiativ som kan stödja utvecklingen mot mer klimatsmarta och energieffektiva godstransporter.

Om projektet

Regionförbundet Örebro leder under 2013-2014 projektet som syftar till att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och klimatsmarta godstransporter. 25 företag och organisationer, transportköpare och transportsäljare, har träffats vid sex konferenstillfällen det senaste året. Träffarna har bidragit till kunskap och dialog om verktyg och metoder hur transportköpare och transportsäljare kan utveckla klimateffektivare godstransporter tillsammans, vid upphandling och under pågående avtalsperiod. Inom ramen för projektet har företag och organisationer även startat interna gröna affärsutvecklingsprojekt och testat upphandlingsverktygen som organisationerna Q3 och NTM erbjuder.

Regionförbundet Örebro är partner i CLOSER.

Läs mer om projektet
Läs mer om spridningskonferensen och anmäl dig
Läs inbjudan och ta del av programpunkterna