Hoppa till huvudinnehåll

Transporteffektivitetsdagen

-
Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 3-5, Göteborg

Välkommen på den åttonde upplagan av Transporteffektivitetsdagen den 29 augusti på Lindholmen, Göteborg. Precis som tidigare år kommer konferensen att präglas av spännande föredrag av forskare och andra experter, visionära framtidsutblickar, nytänkande tekniska lösningar och inte minst av nätverkande.

Arrangeras av: 
Nothern Lead & CLOSER

Här hittar du alla presentationer från dagen!

Agenda

09:00-09:30 Frukostmingel

09:30-09:40 Lina Moritz, CLOSER, och Dan Andersson, Northern LEAD, hälsar välkomna och inleder dagen.

09:40-10:30 Session 1 - Nationell godsstrategi - Paneldiskussion med ledamöter från nationella godsrådet.  

Sessionen inleds med ett anförande av infrastrukturminister Tomas Eneroth. Därefter följer en paneldiskussion som inleds av Åsa Tysklind, kanslichef på godstransportrådet och som får sällskap på scen av ledamöter från nationella godsrådet Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige, Per-Olof Arnäs från Chalmers, Linda Borgenstam från Schenker Consulting och Karolina Boholm från Skogsindustrierna.

10:30-10:50 Kaffe

10:55-11.55 Session 2 - Innovationer, transporteffektivitet och policy  

Policy för att driva innovationer 

Ulf Petrusson, Göteborgs Universitet

Innovativt samarbete, lärdomar och åtta önskningar för framtiden 

Malin Andersson, Trafikkontoret Göteborgs stad

Från tekniska innovationer till systemförändringar - hur får vi det att hända? 

Ulf Ceder, Scania

12:00-12:45 Lunch

12:50-13:55 Session 3 - Logistiklösningar för att möta ändrade handelsmönster

Nudging för hållbara transporter

Katharina Paoli, A Win Win World.

Strukturella förändringar inom detaljhandeln

Jacob Wall, Axel Johnson AB.

Handelns digitalisering och den sista milen

Johan Hagberg, Handels Göteborgs Universitet.

13:55-14:05 Bensträckare

14:05-15:05 Session 4 - Skalbara innovationsprojekt 

Flytande biogas - hur skalar vi upp från enstaka fordon till flottor

Lars Mårtensson, AB Volvo

Port Collaborative Decision Making (Port CDM) - från idé till internationell standard

Mikael Lind, RISE 

Innovationsupphandling av samlastade transporter för hållbara, täta städer

Christine Olofsson och Louise Larsson, Älvstranden Utveckling

15:10-15:30 Summering av dagen samt introduktion till interaktiv session.

15:30-17:00 Interaktiv session med konferensmingel och enklare tilltugg.

Länk till app