Hoppa till huvudinnehåll

Transporteffektivitet och mikromobilitet

-
Online

Med fokus på lösningar för ökad transporteffektivitet samt förflyttning till mikromobilitetsalternativ för både gods- och persontransporter. Med mikromobilitet menas här både motoriserade och icke motoriserade fordon med en vikt under 350 kg och hastighet upp till 45 km/h lämpliga för transporter på kortare sträckor.

Arrangeras av: 
Business Region Göteborg

De mest utsläppsfria transporterna är de som inte sker alls! Utöver målet om fossilfria och utsläppsfria transporter ska även vägtrafikarbetet minska.

Varje möte kommer att inledas med en kort inspirerande föreläsning på ämnet för dagen innan deltagarna delas in i mindre, blandade grupper. Varje deltagande part får initialt 3 min att pitcha sin produkt/tjänst/behov/utmaning för att lägga grunden till samtalet. Samtalen kommer att modereras av en representant från BRG.

Anmäl dig här