Hoppa till huvudinnehåll

Resultatkonferens: Vad möjliggör lyckat införande av miljözon klass 3 i Gamla stan?

-
Folkungagatan 44, Stockholm

Med bakgrund att Gamla stan initialt ingick i miljözon klass 3-området i Stockholm initierades en förstudie för att förstå utmaningar, behov och vilka lösningar som skulle kunna vara aktuella för att bidra till ett lyckat införande av en miljözon klass 3 eller motsvarande reglering.

Nu är det dags att presentera och diskutera resultaten från förstudien. 

Arrangeras av: 
CLOSER
Gata i Gamla stan i Stockholm som visar en trång gatumiljö med leveranser och fotgängare

Mötet omfattar två delar: resultat och kunskapsspridning samt en workshopdel med syfte att diskutera projektidéer som kan omsättas för att testas i verklig miljö.

Agenda

Del 1: Resultat och kunskapsfokus

09.00 Välkommen och introduktion till seminariet
Jack Lu, projektledare, CLOSER

Introduktion - stadens visioner om godstransporter i en framtida stadsmiljözon i Gamla stan.
Lars Strömgren, trafikborgarråd, Stockholms stad

Presentation av resultat och insikter från förstudien
Jack Lu och Felicia Hökars, projektledare, CLOSER 

Fikapaus

10.10 Fortsättning av resultatgenomgång och frågor
Paneldiskussion med representant från Stockholms stad, Sveriges åkeriföretag och Gamla stans företagarförening.
Panelen leds av Emilie Zetterström, Lindholmen Science Park

Del 2: Workshop om framtida test av godstransportlösning i Gamla stan.
Workshopen riktar sig dig till som vill ta en aktiv roll i att utveckla en projektíde om att omvandla en parkeringsyta i Gamla stan som omfattar nya och innovativa transportlösningar. Syftet är att testa lösningar för mer effektiva och smidiga leveranser.

11.00 Introduktion till övningen och gemensam workshop

12.00 Workshopen och mötet avslutas

Om förstudien
I förstudien medverkade Stockholms stad, Logeco, MoveByBike, Ragn-Sells, Scania, Stockholms hamnar, Sveriges åkeriföretag och Widriksson. Lindholmen Science Park har varit projektledare. Som referensaktörer har fastighetsägare, transportörer och verksamheter i Gamla stan medverkat.

Miljözon klass 3 syftar till att förbättra luftkvaliteten och kan innebära mer attraktiva och bullerfria livsmiljöer genom utsläppsfria och tysta transporter. Regleringen innebär i grova drag att endast elfordon, bränslecellsfordon och nyare gasfordon kommer vara tillåtna.  
Läs mer om förstudien.