Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar, urban godshantering - från forskning till implementering

-
Webinar

Välkommen till ett webinarium där forskare inom projektet Hållbara och Integrerade Transportsystem (HITS) kommer att presentera och diskutera resultat utifrån hållbar urban godsutveckling och vilka möjligheter som finns inom Stockholm. 

Arrangeras av: 
HITS-project
Bilden föreställer en lastbil där en person håller på att lasta av matvaror

Mötet tar avstamp i fyra områden:   

  • Hur påverkas befintliga systemnivåer när nya urbana logistikkoncept introduceras
  • Innovativa fordonskoncept i urban logistikhantering
  • Genomförda fallstudier i Stockholm
  • Fallstudier på logistikprestanda  

OBS: Mötet genomförs på engelska. Det modereras av Dr. Peter Georen, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Integrated Transport Research Lab (ITRL)

Agenda

14:00 Opening presentation of "HITS project and research overview by coordinator Dr. Peter Georen, KTH
14:10 Keynote: Sustainable Urban Freight- Learnings from years of work in the Netherlands, Birgit Hendricks, CEO Eco2City
14:40 Freight Distribution Travel Demand Assessment - Arenastaden Study Case, Dr. Helry Dias, KTH
15:00 Urban freight sustainability performance and improvement potential – Stockholm city NoHa area case study, Dr. Sebastian Bäckström, IVL

15:20 Short break

15:30 A Comparative study between Emerging and Conventional Heavy-duty Road Transport Vehicles in Urban Logistics, RaphaelAndreolli, PhD-student KTH/Scania
15:50 City hubs system dynamics model - A case study in Stockholm, Claudia Andruetto, PhD-student, KTH
16:10: Panel discussion with: 

  • Birgit Hendriks - CEO and co-founder of Eco2city
  • Henrik Gillström - Assistant university lecturer, Logistics and quality development
  • Magnus Blinge - Senior researcher, Innovation office Scania
  • Michael Browne - Professor of logistics and urban freight transport, University of Gothenburg
  • Patrick Hirsch, Assoc. Professor of Institute of Production and Logistics at University of Vienna

Kontakt: Peter Georen, KTH 
På ITRL's event sida finns information om fler möten.