Hoppa till huvudinnehåll

Frukostseminarium om miljözon klass 3 - fokus godstransporter

-
Online

Här kan du lyssna till Stockholm stad som berättar om sitt arbete med miljözon klass 3 ur ett godstransportperspektiv.

Miljözon klass 3 är den miljözon med högst krav på fordon och skapar därmed helt nya förutsättningar för godstransporter (och personresor). Ett införande av denna typ av reglering kommer med flera utmaningar men också nya möjligheter.

Arrangeras av: 
CLOSER tillsammans med Stockholms stad

Under seminariet berättar Amanda Baumgartner från Stockholms stad om vad miljözon klass 3 innebär, hur det ser ut kring denna typ av reglering i omvärlden, sitt nuvarande uppdrag för att inför miljözon klass 3 i ett område i city, men även de lärdomar som genererats hittills. 

Här kan du ta del av den inspelade versionen av Frukostseminariet