Hoppa till huvudinnehåll

Fordonståg på väg

-
Meeting room Starboard/Port, Dockplatsen 26, Malmö

I januari är det dags för nästa godsnätverksträff, som denna gång har temat transporteffektivitet.

Arrangeras av: 
Region Skåne
daniel moback

Godsnätverksträff med tema transporteffektivitet

Godsnätverket är ett samarbete mellan Region Skåne och Region Blekinge. Syftet med nätverket är kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom godstransporter och logistik, och alla yrkesverksamma kan bli medlemmar. Målet för den omställning som pågår är en hållbar transportsektor. En av nycklarna för att nå målet är att arbeta för ett transporteffektivt transportsystem. På så vis kan vi uppnå både klimat- och miljömässiga förbättringar såväl som bättre ekonomi. Vi träffas i Malmö under eftermiddagen och kommer efter en introduktion till ämnet höra mer om praktiska erfarenheter med längre fordon och fartyg. Dagen avslutas med en paneldiskussion på dagens tema.

En av åtgärderna för bättre transporteffektivitet är att använda längre fordon, High Capacity Transport (HCT). Det aktuella projektet HCT Duo Demo utreder hur ett långt fordonståg på väg kan optimera sista-milen-transporter, hur det påverkar hela transportkedjan (ekonomisk och miljömässig hållbarhet) samt hur säkerheten blir för oskyddade trafikanter.

Daniel Moback ger oss en bild över hur HCT som en del av godskedjan kan bidra till att nå just dessa fördelar och vilka svar projektet HCT Duo Demo kan komma att ge. Projektet drivs av Region Örebro län med stöd av Closer.

Talare
Daniel Moback, Fokusområdesansvarig Långväga transporter, Closer