Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Workshop inom Kollektivtrafik och gods i samspel för hållbar urban mobilitet

5 april 2018 10:00 till 15:00
Demostudion, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3 - 5, Göteborg
Framkomlighet för kollektivtrafik och gods är väsentligt för människors rörlighet och tillgång till varor och tjänster. Samtidigt ökar kraven på hållbara lösningar för både kollektivtrafik och godstransporter för att möta miljö- och trängselutmaningar.

Vi vill med denna workshop stimulera dialog samt finna områden där samverkan mellan gods- och kollektivtrafikaktörer skulle kunna bidra till hållbar urban mobilitet genom att identifiera synergieffekter som gynnar framkomligheten för både gods- och kollektivtrafik. Vidare ämnar workshopen bidra till ökad förståelse av samspelet mellan kollektivtrafik och gods i urbana miljöer.

Vi vill bjuda in dig som har intresse i detta område och som vi tror kan bidra i diskussionerna. Vi ser gärna ett brett deltagande med aktörer från både näringsliv, akademi och myndigheter med intresse i framkomlighetsfrågor. 

Vi bjuder på en lättare lunch.

Anmäl dig här

Anmäl dig senast 2 april

Varmt välkomna!

Preliminär agenda:

10.00-10.15 Introduktion:

- Mål med dagen
- Intro CLOSER & K2

10.15-11.30 Genomgång relaterade projekt:

- Kringfartslogistik
- Gods i kollektivtrafikkörfält
- Provdyk
- Incitament för framkomlighetsåtgärder
 
11.30-12.15 Workshop del 1 i grupp:

- Hur kan kollektiv- och godstrafik samsas om befintlig vägkapacitet

12.15-13.00 Lunch

13.00-13.30 Summering del 1 i plenum

13.30-14.15 Workshop del 2 i grupp:

- Hur kan kollektiv- och godstrafik samsas om fordonskapacitet

14.15-14.45 Summering del 2 i plenum

14.45-15.00 Summering av dagen

Arrangeras av K2 och CLOSER.