Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Transporteffektivitetsdagen

30 augusti 2018 (Hela dagen)
Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg
Välkommen på den sjunde upplagan av Transporteffektivitetsdagen den 30 augusti på Lindholmen, Göteborg. Precis som tidigare år kommer konferensen att präglas av spännande föredrag av forskare och andra experter, visionära framtidsutblickar, nytänkande tekniska lösningar och inte minst av nätverkande.

Dagen kommer att fokusera på omställningen till ett transporteffektivt samhälle. Vad innebär denna omställningen för olika aktörer? Vad är det för beteende och organisationsförändringar vi kan se redan nu? Detta och mycket mer kommer att presenteras och diskuteras, både på och vid sidan av scenen, på årets TREFF-konferens.

Registrera dig här

Läs mer om talarna här

Program:

9:00 – 9:30 Fika och registrering

9:30 – 10:00 Inledning - Omställning i samhället

 • Omställning i samhället
  Björn Sandén, Professor, Chalmers

10:00 – 11:00 Session 1: Digitalisering av transportsystemet

 • Disrupting Digital by Networked Logic
  Katarina Cornelius, Head of Business Transformation, Cybercom Group
 • Digitizing global trade with blockchain technology
  Christian Lassen, Head of IBM Blockchain, Norden, IBM
 • Digitalisering som möjliggörare för informationsdelning mellan trafikslag
  Eric Jansson, Head of Freight & Logistics Development, Sandvik

11:00 – 12:00 Session 2: Regeringens Godstransportstrategi

 • Regeringens godstransportstrategi
  Anna Ullström, Kansliråd, fil.dr, Näringsdepartementet
   
 • Paneldiskussion
  Panelen kommer att bestå av: Linda Borgenstam, VD, Schenker Consulting, Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart, Carl Ceder, Logistikchef, Lidl, Rein Jüriado, Strateg, Trafikverket, Anna Dubois, Professor, Chalmers och Anna Ullström, Kansliråd, fil.dr, Näringsdepartementet

12:00 Lunch

13:00 – 14:10 Session 3: Beteendeförändringar, organisatoriska förändringar och nya marknader

 • Organisational changes as a result of the digitalisation trend
  Rosário Macário, Professor, University of Lisbon
 • Transformation of the transport system in China vs Europe
  Mats Harborn, Scania China Strategic Office & President European Union Chamber of Commerce in China
 • Geofencingsamarbetet i Sverige - en kraftsamling för säkrare, renare städer
  Robin Billsjö, Godsstrateg, Trafikkontoret Stockholms stad
 • Att skapa framtidens marknad nu
  Emilia Liljeström, vVD och VP Operations, Einride

14:10 – 14:40 Fika

14:40 – 15:30 Session 4: På väg mot ett transporteffektivt samhälle

 • ITS för samverkan och transporteffektivitet
  Gunnar Stefansson, Docent, Chalmers
 • Containerisering som affärsmässig möjliggörare för användning av stadsanpassade fordon för sista kilometern-leveranser
  Johan Erlandson, VD/Co-founder, Velove Bikes AB
 • Digitala lås - så möts nya kundkrav
  Helena Sjöberg, Head of Logistic Solutions, PostNord

15:30 – 16:00 Paneldiskussion och avslutning på dagen
Diskussion om hur vi gemensamt ska ställa om till ett hållbart och effektivt samhälle.
Panelen består av representanter från eftermiddagens sessioner inkl Mats Hammander från Transportstyrelsen.

closer-lsp_nl_kopia.png

Arrangeras av Nothern Lead & CLOSER.