Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Shift2Rail - Ny EU-satsning på järnvägsforskning

18 januari 2017 12:30 till 16:30
Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
Vinnova och Trafikverket välkomnar till ett informationsmöte den 18 januari om de öppna utlysningarna i EU:s partnerskapsprogram Shift2Rail. Initiativet Shift2Rail omfattar en mycket stor del av EU:s satsning på forskning och innovation (FoI) inom järnvägssektorn och är sannolikt den största samordnade satsningen någonsin.

Den totala budgeten för satsningen överstiger 920 miljoner euro med finansiering av projekt fram till 2024. Eftersom svenska frågeställningar har en central position inom programmet ges många möjligheter för svenska aktörer inom programmets öppna utlysningar.

Shift2Rail är ett initiativ inom Horisont 2020 skapat för att möta EU:s förändrade transportbehov och att främja konkurrenskraften för den europeiska järnvägsindustrin. Initiativet har som fokus att genom riktad FoI och industritillämpade lösningar utveckla teknik och produkter för morgondagens gemensamma europeiska järnvägsområde (SERA).

Shift2Rail visar vägen mot morgondagens digitala järnvägssystem. Syftet är att ge ett innovativt och tillförlitligt järnvägsnät som samverkar med intelligenta fordon. Resultatet blir då fler resealternativ, högre komfort, bättre kostnadseffektivitet, spårbara leveranser och förbättrad punktlighet. Den ökade kapaciteten på järnvägen kan då möta det växande behovet av person- och godstransporter mot ett hållbart transportsystem.

Shift2Rail har ambitiösa mål, fördubblad kapacitet, en ökad tillförlitlighet och servicekvalitet med 50% och samtidigt halvering av livscykelkostnaderna. Initiativet påverkar järnvägsmarknadens alla delar: höghastighet/huvudlinje, regional och lokal, och frakt. Utöver detta underlättas vardagen för miljontals europeiska passagerare och godsanvändare.

Under informationsmötet presenteras bland annat de öppna utlysningarna för 2017 inom initiativet och samverkansmöjligheter med brittiska organisationer. Bland de medverkande på mötet kan nämnas; Bo Olsson och Johan Jonsson, Trafikverket, Margaret Adams, The Rail Safety and Standards Board (RSSB), UK, representant för RISE och Gwendolyn Schaeken, Vinnova.

Mötet avslutas med mingel där möjlighet ges att diskutera specifika frågeställningar kring utlysningarna och att träffa potentiella projektpartners.

Anmäl dig här

Arrangeras av Vinnova och Trafikverket.