Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Möt CLOSER på Transportforum 2016

12 januari 2016 10:00 till 13 januari 2016 15:30
Linköping
12-13 januari 2016 går Transportforum av stapeln i Linköping. På årets största samling av forskare och praktiker från transportsektorn medverkar CLOSER i ett flertal av sessionerna. Se här utdrag ur programmet vart och när CLOSER är representerade.

Inledning Konsert & Kongress, Crusellhallen

10.30 - 12.00 Tisdag
Gods och logistik – framtidens utmaningar
Nästan allt du äter, allt du har på dig, alla dina aktiviteter och ditt boende har en minsta gemensam nämnare: beroendet av godstransporter. Oavsett produktens pris, storlek och produktionsplats föregås ditt användande av godstransporter. Godstransporten är dessutom en förutsättning för persontransporten. Bilen, tåget, flyget, färjan, cykeln eller promenaden vilar alla på samma förutsättning. De vore omöjliga utan transporter av insatsvaror, drivmedel etc.

Utan godstransporter upphör vår vardag snabbt att fungera som vi känner den. Nödvändiga samhällsfunktioner för liv, hälsa och välmående upphör att fungera om godstransporterna slutar fungera. Men godstransporter har också omfattande miljöpåverkan. Att maximera nyttan och minimera de negativa konsekvenserna är ett viktigt mål för hela samhället. Målet involverar politiker, myndigheter, transportutövande företag, producenter men i slutändan också dig som konsument!

Inledningssessionen tar oss på en resa utifrån och in. Med start i sjöfarten och dess betydelse för den moderna godstransportapparaten, till de som skapar förutsättningarna för transporterna och de som utför och använder dem i sin vardag.

Föredrag
Jean-Paul Rodrigue, professor Hofstra University, USA – fokus på sjöfart/containertrafik
Maria Andersson, global inköpschef inom sjöfart, Ikea – hållbarhetsaspekter

Paneldebatt
Lena Erixon, Trafikverket – infrastrukturperspektivet
Maria Ågren, Transportstyrelsen – lagstiftarperspektivet
Johan Håkansson, docent Högskolan Dalarna – konsumentperspektivet
Per Bondemark, SSAB/Näringslivets transportråd – transportköparens perspektiv
Bo Hallams, Schenker – distributörens perspektiv

Moderator
Elisif Elvinsdotter
 

Session 15 Scandic Frimurarehotellet, Tellus

13.15 - 14.45 Tisdag
Tunga fordons inverkan på vägkonstruktion
Björn Kalman, VTI

Bakgrund och nuläge kring införande av längre och tyngre fordon
Thomas Asp, Trafikverket/Closer 

Längre och tyngre  fordonskombinationer
Lena Larsson, Volvo
Performance based standards for vehicle combinations with weight and/or dimensions exceeding the specified limits in the Directive 96/53/EC
Sogol Kharrazi, VTI 
Effekt av däck på nedbrytning av vägar
Robert Karlsson, Trafikverket
Tunga fordonsinverkan på spårbildning

Safwat Said, VTI

Session 17 Östergötlands museum, Dahlgrenssalen

13.15 - 14.45 Tisdag
Citylogistik och inlandssjöfart – vilken roll kan det femte trafikslaget spela i transportsystemet?
Anna Hammargren, Sjöfartsforum

Introduktion till inlandssjöfart
Anna Hammargren, Sjöfartsforum
Distribution på Mälarens vattenvägar – banbrytande projekt om citylogistik och inlandssjöfart
Joakim Swahn, M4Traffic
Avatar Logistics AB – första svenska inlandssjöfartsrederiet etablerat
Johan Lantz, Avatar Logistics
Hur mäter och följer Trafikanalys upp inlandssjöfarten?
Åsa Greijer, Statisticon
Fredrik Söderbaum, Trafikanalys

Paneldebatt
Föreläsarna, samt:
Märta Brolinson, Stockholms stad
Niklas Hermansson, Trafikverket
Lina Olsson, Lindholmen Science Park/Closer

Session 50 Östergötlands museum, Westmanshallen

09.00 - 10.30 Onsdag
Citylogistik – stadens varuförsörjning från ett regionalt perspektiv
Jenny Karlsson, VTI

Godstrafikplanering för hållbara städer – vad gör Sveriges kommuner?
Emelie Adell, Trivector
Godstransportstrategi för Västra Götaland
Christian Bergman, Västra Götalandsregionen
Godsflöden i Sverige – utveckling av de trafikslagsövergripande underlagen
Henrik Pettersson, Trafikanalys
In- och kringfartslogistik – effektivare utnyttjande av infrastrukturen
Helene Giaina, DB Schenker Consulting

Lina Olsson, Lindholmen Science Park/Closer
Konceptuella modeller för citylogistik
Maria Björklund och Mats Abrahamsson, Linköpings universitet

Session 50 Östergötlands museum, Westmanshallen

11.00 - 12.30 Onsdag
Citylogistik – innovativa lösningar för godsdistribution i stadsmiljö
Sönke Behrends, Chalmers

Hållbar person- och godsmobilitet i stadsdelar med begränsat rum för fordon samt höga krav på hållbart boende
Lina Olsson, Lindholmen Science Park/Closer
Off-peak city distribution och innovativ styrning av lastplatser för effektivare leveranser
Peter Georen, KTH
Mobil depå eller Bus Rapid Distribution (BRD)
Niklas Arvidsson, Viktoria Swedish ICT/Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Erfarenheter av citylogistik med fordonsflexibel container, med exempel från Holland och Sverige
Johan Erlandsson, Pling
Hur skapar vi plats för lastcyklar i stads- och trafikplaneringen?
Linda Kummel, Sweco
Tunga kommersiella elfordon i staden – hur ser framtiden ut?
Fredrik Cederstav, Volvo

Session 69 Scandic Frimurarehotellet, Jupiter

11.00 - 12.30 Onsdag
Gröna och effektiva korridorer
Annelie Nylander, Trafikverket

Hållbara transportkorridorer
Sofie vennersten, Lindholmen Science Park/Closer

Korridorperspektivet på ITS för gods
Arne Lindeberg, Trafikverket
Coop satsar på gröna korridorer
Kjell Håkansson, Coop
Effektiva godstransporter med lägre miljöpåverkan
Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag 
Hur är läget i godskorridoren Scan Med Fright Corridor?
Tommy Jonsson, Trafikverket

Mer information om Transportforum och det fullständiga konferensprogrammet finns på www.vti.se/transportforum

 

Arrangeras av VTI.