Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Hur kan Extended Gates bidra till effektivare transporter genom tätorter till och från hamnar?

1 mars 2016 13:00 till 15:00
WebEx Online
Välkommen på workshop via ett webinar där IVL och Logistics Landscapers redovisar resultaten av en förstudie som genomförts under hösten 2015. Det följs av en diskussion om utmaningar och framtida potential för att effektivisera landtransporter kopplat till hamnar.

Datum: 1 mars
Plats: WebEx Online
Tid: 13.00-15.00 inklusive paus

Skicka din anmälan till pernilla.ngo@trafikverket.se

Framtidens städer står inför stora utmaningar kring de ökande trafikmängder som kommer av en växande befolkning, ökad handel och globalisering och ändrade konsumtionsmönster. Sammantaget innebär detta att energianvändningen för tunga transporter i tätort ökar, och då ofta i form av fossila bränslen med miljömässigt dålig hållbarhet, på grund av mindre sändningsstorlekar, trängsel och mindre enheter. 

Målet med förstudien har varit att fram kunskap om potentialen och genomförbarheten för ett koncept – Extended Gates - för transporter till och från hamnar genom tätort i Sverige.

Agenda 

13.00 Välkommen
13.10 Redovisning av resultat från studien
13.50 WS om utmaningar och resultat inkl kaffepaus
15.00 Summering och avslut

 

 

Arrangeras av CLOSER.