Skip to main content

– Samarbete är en förutsättning för att kunna elektrifiera Sveriges lastbilstransporter

Wednesday, March 29, 2023

Magnus Sundström, CEO, Wibax logistics, tells us in this article about how and why Wibax intends to convert the majority of its vehicle fleet to electrified trucks before 2030. He highlights that there are many advantages but also some challenges that they need to overcome in order to convert.

Magnus Sundström, Wibax

Magnus Sundström. Foto: Wibax

Logistics part of the deal

Having logistics as part of the business makes Wibax unique in its industry. Wibax's core business is based on selling, buying in, processing and distributing chemical products to the basic industry in the Nordics. Wibax works with the trading of chemical products and this creates a need to have high delivery security and Wibax controls this by owning the supply chain themselves. They also see that it is profitable to manage the logistics themselves and to sell logistics as a service. As much as 60% of the turnover in Wibax's logistics company is accounted for by external customers.

"Selling logistics services to customers outside the Wibax group is both a question of efficiency and sustainability, because it involves taking return goods back to our own trucks," says Magnus Sundström, CEO, Wibax logistics.  

Electrified transport

Wibax has a prioritized strategic sustainability goal for fossil-free transport — 80% must be fossil-free by 2030.

Möjligheten finns, vi behöver nå de uppsatta målen - det gäller vår framtid!

Wibax logistics första steg var att arbeta med förarcoachning men också att testa olika fossilfria drivmedel så som HVO, biogas och olika typer av biodrivmedel. När möjligheten att elektrifiera deras tunga transporter dök upp insåg de snabbt potentialen.  

– Det har mycket att göra med den typen av transporter vi utför. Riktigt stora volymer och ganska fasta sträckor mellan terminal och industri. Ganska korta och repetitiva sträckor med stora volymer, säger Magnus

Magnus förklarar att det är en “perfect fit” då det tar ca 45 minuter för lastning och lika lång tid för lossning och då kan chauffören ladda lastbilen samtidigt. Idag har Wibax en elektrifierad Scania-lastbil, men i och med att de kör stora, tunga och helt fulla lass ser de en stor potential i att köra mer elektrifierat, men mycket återstår.  

– För oss är det mycket mer än att bara köpa en elektrisk lastbil, vi behöver bygga upp en helt ny laddinfrastruktur. Vi måste samarbete med våra kunder kring installation av laddare för att optimera logistikkedjan. För installation hos kunder innebär det även att vi måste genomföra riskanalyser och lära oss mer om de olika förutsättningar som finns, vilket också är spännande, fortsätter Magnus

Wibax ser det som väldigt viktigt att öka på med fler elektrifierade fordon snabbt.

– Exakt hur planen är kan jag inte gå in på, mer än att det kommer hända saker under 2023. Men det är då jätteviktigt att vi bygger ut laddinfrastrukturen i samma takt, säger Magnus

Utmaningarna

– Den största utmaningen är hur man får fram strömmen och effekten. För att inte tappa produktiviteten är det oerhört viktigt för oss att kunna ladda samtidigt som vi lastar och lossar, säger Magnus

Regelverket är den andra stora utmaningen, idag är reglerna till exempel inte anpassade för elektrifierade lastbilar som krävs för Wibax transporter (ADR*). Det innebär att det finns en teknisk utmaning som gör att lastbilarna måste spara mycket batterikapacitet för att ha möjlighet att ta emot regenerering och därmed inte kan ladda fullt.

– Vi kan inte nyttja den fulla potentialen som lastbilens batteri har, regelverket är anpassat efter bilar med förbränningsmotorer och ställer krav på ett sekundärt bromssystem som tillämpat i en elbil blir orimligt. Vi hoppas på en snabb förändring i regelverket, fortsätter Magnus.

Varför är det viktigt att göra detta tillsammans med andra?

Magnus menar att när vi börjar arbeta med elektrifiering kommer alla som är en del av denna omställning ställas inför olika utmaningar. 

–  Till exempel behöver man planera på ett annorlunda sätt, batterierna väger en del och alla vill ju ha så mycket räckvidd som möjligt så jag tror att lastbilar framöver kommer bli mer skräddarsydda för vissa uppdrag, säger Magnus.

Han anser det avgörande att kunna diskutera erfarenheter och lära från varandra, något som REEL möjliggör.

Ska vi lyckas med klimatmålen handlar det om samarbete och att kroka arm, det är en förutsättning för att kunna göra omställningen och att elektrifiera Sveriges lastbilstransporter!

*ADR adaptation means that the vehicle has been adapted to the regulations regarding the safe transport of substances that can be dangerous (for people or the environment) according to an international agreement between most European countries.

Blå Wibax lastbil

Foto: Wibax