Skip to main content

Result conference: What Enables Successful Implementation of Environmental Zone Class 3 in Old Town?

-
Folkungagatan 44, Stockholm

Given that the Old Town was initially included in the Class 3 environmental zone area in Stockholm, a feasibility study was initiated to understand the challenges, needs, and potential solutions that could contribute to a successful implementation of an environmental zone Class 3 or equivalent regulation.

Now it's time to present and discuss the results from the feasibility study.
The conference will be held in Swedish.

Arranged by: 
CLOSER
Gata i Gamla stan i Stockholm som visar en trång gatumiljö med leveranser och fotgängare

Mötet omfattar två delar: resultat och kunskapsspridning samt en workshopdel med syfte att diskutera projektidéer som kan omsättas för att testas i verklig miljö.

Agenda

Del 1: Resultat och kunskapsfokus

09.00 Välkommen och introduktion till seminariet
Jack Lu, projektledare, CLOSER

Introduktion - stadens visioner om godstransporter i en framtida stadsmiljözon i Gamla stan.
Lars Strömgren, trafikborgarråd, Stockholms stad

Presentation av resultat och insikter från förstudien
Jack Lu och Felicia Hökars, projektledare, CLOSER

Fikapaus

10.10 Fortsättning av resultatgenomgång och frågor

Paneldiskussion med representant från Stockholms stad, Sveriges åkeriföretag och Gamla stans företagarförening.
Panelen leds av Emilie Zetterström, Lindholmen Science Park

Part 2: Workshop on future testing of freight transport solutions in the Old Town.
The workshop is aimed for those who want to take an active role in developing a project idea to transform a parking area in the Old Town that includes new and innovative transport solutions. The aim is to test solutions for more efficient and flexible deliveries.

11.00 Introduction to the exercise and workshop

12.00 The workshop and meeting ends

Om förstudien
I förstudien medverkade Stockholms stad, Logeco, MoveByBike, Ragn-Sells, Scania, Stockholms hamnar, Sveriges åkeriföretag och Widriksson. Lindholmen Science Park har varit projektledare. Som referensaktörer har fastighetsägare, transportörer och verksamheter i Gamla stan medverkat.

Miljözon klass 3 syftar till att förbättra luftkvaliteten och kan innebära mer attraktiva och bullerfria livsmiljöer genom utsläppsfria och tysta transporter. Regleringen innebär i grova drag att endast elfordon, bränslecellsfordon och nyare gasfordon kommer vara tillåtna.  

Läs mer om förstudien.