Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Urban Logistics

Några av de stora projekten inom CLOSER samlar ett ökande antal aktörer inom specifika teman. Det har allt tydligare utvecklats ett behov av att också driva strategisk samverkan inom fler nischade områden där till viss del andra personer än i Urban Logistics round-table deltar. Nedan illustreras dessa områden och kontinuerlig överhörning och erfarenhetsutbyte sker inom round-table.

Urban Logistics-gruppen ska arbeta för att möta aktuella trender och utmaningar genom att gemensamt och ur ett systemperspektiv:

 • Utveckla och testa nya typer av tjänster & affärsmodeller
 • Utveckla och testa fordonslösningar
 • Identifiera utmaningar i existerande regelverk och arbeta med standardisering
 • Integrera godsfrågor i stadsplanering
 • Skapa smarta lösningar som bidrar till mer effektivt utnyttjande av infrastrukturen

Publikationer

Rapporter

 • Framtidens hållbara e-handel

  Systemförändring för omställning till hållbar e-handel: Kraftsamling som accelererar innovation

  Publicerad den 8 maj 2021
  Visa (pdf 5.61 MB)
 • CIVIC slutrapport

  CIVIC Final report

  Publicerad den 31 augusti 2018
  www.civic-project.eu
 • Appendices - Ring road logistics

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 946 KB)
 • Sub-report - Regelverk för Kringfartslogistik

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 672.99 KB)
 • Sub-report - Mål, policies och incitament

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 2.28 MB)
 • Sub-report - Criteria for sustainable freight

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 376.01 KB)
 • Ring road logistics - efficient use of infrastructure

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 1.65 MB)
 • Sub-report - Cost benefit analysis

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 474.38 KB)
 • Digitalisering av godstransportkedjor

  Publicerad den 23 februari 2018
  Visa (pdf 692.36 KB)
 • Blockchains as a solution for traceability and transparency

  Publicerad den 23 februari 2018
  Visa (pdf 3.12 MB)
 • Automatiserade logistiktjänster slutrapport

  Publicerad den 9 oktober 2017
  Visa (pdf 3.29 MB)
 • Leveransalternativ - En konsumentundersökning om leveransalternativ i urban miljö

  Publicerad den 27 september 2017
  Visa (pdf 2.1 MB)
 • Commercial Feasibility of Urban Waterway Transportation in Gothenburg

  Publicerad den 7 augusti 2017
  Visa (pdf 2.14 MB)
 • Gods- och avfallsdistribution på urbana vattenvägar

  Publicerad den 7 augusti 2017
  Visa (pdf 4.9 MB)
 • Implementing Inland Waterway Transportation in Urban Logistics

  Publicerad den 14 november 2016
  Visa (pdf 1.71 MB)
 • Sustainability criteria for urban freight systems - a case study of DenCity

  Publicerad den 31 augusti 2016
  Visa (pdf 2.12 MB)
 • Slutrapport Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 29 februari 2016
  Visa (pdf 1.72 MB)
 • (Bilagor) Slutrapport Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 29 februari 2016
  Visa (pdf 5.49 MB)
 • Färdplan Citylogistik - Godstransporter i urbana områden

  Publicerad den 1 februari 2016
  Visa (pdf 4.38 MB)
 • Slutrapport Go:smart - framtidens resetjänst

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 580.82 KB)
 • Slutrapport Sendsmart - hållbara godstransporter i stadsmiljö

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 6.59 MB)
 • Master Thesis Estimating freight deliveries in urban environments - An application to Frihamnen

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 3.83 MB)

Videos

 • Demo av innovativa lösningar för hållbar mobilitet på vattenvägar, testas i DenCity

  Publicerad den 16 februari 2018

  I en intervju med Martin Svanberg, SSPA, får du möjlighet att förstå hur gods- och avfallstransporter på vattenvägar skulle kunna bli en del av en stads transportlösningar. Demon utförs inom ramen för DenCity (CLOSER vid Lindholmen Science Park), som är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, myndigheter och akademi och delfinansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen.

  Se filmen
 • Water ways are a resource for transports in dense cities

  Publicerad den 16 februari 2018

  A test within the project DenCity of the waterways in Göteborg Spring 2017. 

  DenCity develops innovative solutions for sustainable passenger and freight mobility in dense neighborhoods, with high standards of attractiveness, accessibility and sustainability. DenCity stands for radically new thinking and innovative processes for sustainable densification.

  Watch movie
 • DenCity 2027 - Your mobility in the future

  Publicerad den 16 februari 2018

  The future scenario about DenCity 2027 was developed by RISE as part of the Digitalization Commission's report, Digitalization for a Sustainable Climate. Services and technologies featured in the movie exist today, but are not always commercialized or widely available. The following is a version of how we might use transport in our future cities.

  Watch movie
 • Film Citylogistik - livlina eller trafikkaos?

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa

Presentationer

 • Urban waterways - Thesis presentation

  Publicerad den 10 juni 2016
  Visa (pdf 1.45 MB)
 • Sustainability criteria - Thesis presentation

  Publicerad den 10 juni 2016
  Visa (pdf 2.55 MB)
 • Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 2 februari 2016
  Visa (pdf 1.32 MB)
 • Presentation An Impact Analysis of Urban Activity in terms of Goods Transport Operations

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 726.87 KB)

Vill du veta mer om Urban Mobility?

 • Anders Forsberg
  Projektledare
  Urban mobilitet, smarta städer, stadsutveckling, hållbara (gods)transporter
 • Rodrigue Al Fahel
  Rodrigue Al Fahel
  Projektledare
  Geofencing, MIMIC.