Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Långväga multimodala godstransporter

Foto: chuttersnap on Unsplash

För att nå ett transporteffektivt samhälle krävs bättre koordinering och samspel mellan de olika trafikslagen. Genom att nyttja vart enskilt trafikslags fördelar skapas förutsättningar till långväga multimodala transportlösningar. 

Inom temaområdet Långväga Multimodala Godstransporter ligger fokus på innovationer för att öka transporteffektiviteten för samtliga trafikslag samt vid terminalhantering och överflyttning mellan trafikslagen. 

Genom en kombination av transporteffektiva farkoster, innovationer vid hantering och omlastning vid terminaler, hållbara affärsmodeller och digitaliseringens möjligheter skapar fokusområdet en plattform för att testa idéer, utröna vilka systemeffekter förslag ger och sprida kunskap om nya innovationer som kan stödja effektivare multimodala transporter.

Behov av samverkan mellan offentliga organisationer, näringsliv och forskning är centralt för att finna svar på de utmaningar som finns inom transport- och logistikbranschen. Det är i gränssnittet mellan dessa aktörer som CLOSER bidrar med att lyfta de behov och utmaningar som behöver lösas för att nå målet om en ökad andel långväga multimodala transportlösningar.

Temaområdet fungerar som ett paraply för ett antal arbetsgrupper och kraftsamling kring aktuella initiativ som enskilt bidrar med kunskap inom specifika domäner.

I nuläget sätter vi fokus på:

  • High Capacity Transport (HCT)
  • Innovationer inom järnvägstransporter
  • Effektiva terminaler
  • Horisontella samarbeten och öppna data mellan transportköpare

Vill du veta mer om långväga multimodala godstransporter?