Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

High Capacity Transport (HCT)

En utökad användning av HCT-fordon skulle höja energieffektiviteten och därmed minska CO2-utsläppen samt höja kapaciteten i infrastruktursystemet. CLOSER ansvarar för ett FoI-program som kallas HCT (High Capacity Transport) där målet är att kunna föreslå ett regelverk som gör det möjligt att introducera längre och tyngre fordon på delar av det svenska vägnätet.

CLOSER ansvarar för att driva HCT-programmet och i det ingår 10 arbetspaket enligt figur nedan. CLOSER är också ansvarig för arbetspaketet; Internationellt samarbete. Inom det arbetspaketet har CLOSER tillsammans med ITF (International Transport Forum), som är en del av OECD, startat upp en internationell samarbetsgrupp. Projektet ska vara klart sommaren 2018.

För styrning av HCT-programmet har vi en styrgrupp som har fyra möten per år där ansvariga för respektive arbetspaket plus övriga medlemmar av CLOSER deltar.
Vi tog också fram en färdplan för HCT som ska uppdateras 2018. I arbetet ingår även en breddning mot digitalisering, automation och ett ökat fokus på multimodalitet.

skarmklipp_2018-03-19_15.09.15.png

 

Följande personer deltar i styrgruppen för HCT-programmet:
Petter Åsman, Trafikverket
Thomas Asp, CLOSER/Trafikverket
Jerker Sjögren, Jesjo Konsult
Kjell Håkansson, Coop
Anders Johnson, RISE/SP
Patrik Klintbom RISE/SP
Ida Jonsson, DB Schenker
Jonas Gadolin, Volvo
Lena Larsson, Volvo
Sofie Vennersten, CLOSER
Sten Wandel, Lunds universitet
Patrik Rydén, Lunds Universitet
Maxim Miterev, KTH
Anna Jerbrandt, KTH
Linda Svensson, Region Örebro Län
Rikard Lannemyr, Sweco
Maria Nilsson-Öhman, DHL
Jesper Sandin, SAFER/VTI
Pär Ekström, Transportstyrelsen
Emil Pettersson, Volvo
Henrik von Hofsten, Skogforsk

Associerade projekt

Projekt

 • DUO2 www.duo2.nu

  DUO2 är ett HCT projektet, Vi utvecklar och bedriver försök på sträckan Göteborg-Malmö/Helsingborg via E6 mellan Schenkers terminaler i respektive stad. Försökskombinationerna är ”DUO-trailer” (en dragbil, semitrailer dolly och semitrailer) 32 meter och ”DUO-kärra” (Lastbil och 2 kärror,) 27,3 meter. Bilarna och ett släp används också för distribution och inhämtning dagtid i Göteborg, Malmö och Helsingborg.

 • ETT - en väg till ett biobaserat samhälle www.skogforsk.se

  Skogsbruket står inför utmaningen att minska koldioxidutsläppen utan att tappa konkurrenskraft. Energieffektivare vägtransporter genom tyngre och längre fordon är en del av lösningen.

 • Samordning demonstratorer www.energieffektivatransporter.se

  Inom SamDemo projektet sammanställs kunskap om samtliga HCT-fordon som är i drift. Projektet administrerar och sprider kunskap om HCT-fordon till intresserade åkerier och transportorganisationer.

 • VETT (Volvo En Trave Till) www.energieffektivatransporter.se

  VETT är ett HCT projektet, Vi utvecklar och bedriver försök på sträckan Överkalix-Piteå via E10 & E4 mellan SCAs virkesterminaler med 90tons kombination (lastbil-dolly-link-semitrailer) och 70 till 74tons rundvirkes kombinationer med och utan kran, dragbilar och lastbilar. Det är viktigt med ett flertal kombinationer hos olika aktörer så att underlaget för 74tons reglementet och de teknisk lösningarna blir så bra som möjligt.

Publikationer

Rapporter

 • Kravspecifikation för Intelligent Tillträdeskontroll 74 ton

  Publicerad den 2 november 2017
  Visa (pdf 2.52 MB)
 • Årsrapport High Capacity Transport 2016

  Publicerad den 28 april 2017
  Visa (pdf 2.93 MB)
 • Årsrapport High Capacity Transport 2015

  Publicerad den 12 oktober 2016
  Visa (pdf 2.54 MB)
 • Färdplan High Capacity Transport för väg

  Publicerad den 2 februari 2016
  Visa (pdf 1.86 MB)
 • FOI-program Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport

  Publicerad den 2 februari 2016
  Visa (pdf 988.17 KB)
 • Årsrapport High Capacity Transport 2014

  Publicerad den 2 februari 2016
  Visa (pdf 1.64 MB)