Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Energiförsörjning & logistik

Utmaningen att hitta alternativ till petroleumprodukter för godstransportsektorn skiljer sig i många delar från personbils-, och kollektivtrafiksektorn. Lösningar som passar de lättare personbilarna eller de relativt statiska nationella systemen för kollektivtrafiken är inte alltid de lösningar som passar en godstransportsektor som oftare drivs av tyngre fordon, i högre grad är internationell och där en större andel flöden transporteras i mindre statiska system. 

En hållbar energiförsörjning, och ökad energieffektivitet i godstransportsektorn har således många specifika utmaningar som måste adresseras. Här krävs alltjämt en fördjupad samverkan mellan svenska myndigheter, andra samhällsaktörer, och stora fordons-, energi- och transportföretag som också verkar på en internationell marknad. 
 
CLOSER har fått i uppdrag av partners att ta ett initiativ för att koordinera denna samverkan. I första steget utformas en plan som kan styra arbetet för de kommande åren, och därefter kommer det att riggas för att kunskapsutbyte, förstudier och projekt inom det här området kan initieras och utvecklas. 

Vill du veta mer om Energiförsörjning & logistik

  • Nicklas Blidberg
    Programansvarig Triple F
    Energiförsörjning & Logistik, Järnväg, Shift2Rail