Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

logo

Genomförbarhetsstudier för digitalisering av logistikkedjor

Med ny digital teknik skapas nya förutsättningar att öka effektiviteten i framtidens logistik- och transportsystem. Med hjälp av innovationer och effektiva affärsmodeller skapas förutsättningar till ett smartare resursutnyttjande av dagens infrastruktur och transportsystemet i sin helhet. Inom detta huvudområde ryms 3 delprojekt som genomförs mellan december 2017 och juli 2018 som förbereder för demonstration och implementation. 

Dessutom påbörjas arbetet att formatera en strategisk arbetsgrupp kring uppkopplad och digitaliserad logistik. Läs mer om Digitaliserad & Uppkopplad Logistik

Projekt

  • Autolast Läs mer

    Målet med Autolast är att ta fram förutsättningar för att automatisera delar av godshanteringen mellan produktion och transport, samt i terminal för ökad tidsbesparing, minskade skador, förbättrad arbetsmiljö och minskad energiförbrukning. Projektet ämnar att på sikt bidra till innovationer inom automatisering av leveranskedjor för effektivare logistik och tittar främst på de utmaningar som finns för att automatisera delar av lastning och lossning av lastbilar och järnvägsvagnar.

  • Multimodal informationsdelning Läs mer

    Under våren och sommaren 2018 tar samarbetsprojektet Multimodal Informationsdelning (MMID) de första stegen mot att skapa förutsättningar för en standardiserad informationsdelningstjänst för industriella flöden. Projektet sker i form av en förstudie och har till syfte att, med hjälp av två s.k. "use-case" identifiera glapp i informationsflödet, något som idag uppstår vid omlastning mellan fordon och trafikslag. 

  • SESAM Läs mer

    Detta projekt vill få e-handelsmarknaden att växa samtidigt som hemleveranser förenklas och effektiviseras genom en standardisering lösning för digitala lås. Genom en branschöverskridande standardisering för digitala lås kan antalet bomkörningar minska då transportörerna kan få tillträde till leveransplats vid given tidpunkt, även om godsmottagaren inte är på plats.