Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Digitaliserad & Uppkopplad Logistik

Med ny digital teknik skapas nya förutsättningar att öka effektiviteten i framtidens logistik- och transportsystem. Med hjälp av innovationer och effektiva affärsmodeller skapas förutsättningar till ett smartare resursutnyttjande av dagens infrastruktur och transportsystemet i sin helhet. 

Inom temaområdet Digitaliserad & Uppkopplad Logistik driver CLOSER en rad projekt och skapar samtidigt en plattform för strategisk samverkan. 

Sverige har goda förutsättningar till att bli ett föregångsland i den pågående digitaliseringsvåg som sker inom samtliga branscher i samhället. Inom transport- och logistikområdet finnas stora möjligheter att, med hjälpa av smarta digitala innovationer och ökade samarbeten genom uppkoppling, stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft. Samtidigt kan digital teknik möta förändrade handelsmönster och kund- och konsumentkrav kopplat till ökad transparens, kvalitet och hållbarhet. 

Aktuella projekt

Projekt

 • Autolast Läs mer

  Målet med Autolast är att ta fram förutsättningar för att automatisera delar av godshanteringen mellan produktion och transport, samt i terminal för ökad tidsbesparing, minskade skador, förbättrad arbetsmiljö och minskad energiförbrukning. Projektet ämnar att på sikt bidra till innovationer inom automatisering av leveranskedjor för effektivare logistik och tittar främst på de utmaningar som finns för att automatisera delar av lastning och lossning av lastbilar och järnvägsvagnar.

 • Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem Läs mer

  Ökad digitalisering och uppkoppling inom logistik samt övergången till förnyelsebara bränslen för godstransporter är utgångspunkterna för flera genomförbarhetsstudier som nu pågår inom ramen för regeringens samverkansprogram för Nästa generations resor och transporter. 

 • Multimodal informationsdelning Läs mer

  Under våren och sommaren 2018 tar samarbetsprojektet Multimodal Informationsdelning (MMID) de första stegen mot att skapa förutsättningar för en standardiserad informationsdelningstjänst för industriella flöden. Projektet sker i form av en förstudie och har till syfte att, med hjälp av två s.k. "use-case" identifiera glapp i informationsflödet, något som idag uppstår vid omlastning mellan fordon och trafikslag. 

 • SESAM Läs mer

  Detta projekt vill få e-handelsmarknaden att växa samtidigt som hemleveranser förenklas och effektiviseras genom en standardisering lösning för digitala lås. Genom en branschöverskridande standardisering för digitala lås kan antalet bomkörningar minska då transportörerna kan få tillträde till leveransplats vid given tidpunkt, även om godsmottagaren inte är på plats.

Avslutade projekt

Projekt

 • Automatiserade logistiktjänster Läs mer

  Godstransportsystemet står inför stora utmaningar, framför allt i våra städer, där godsvolymer beräknas öka i relation till urbanisering och individualisering. För att skapa förutsättningar för hållbar stads- och regionutveckling krävs effektivare transporter till, från och inom städerna.

Vill du veta mer om Digitaliserad & Uppkopplad Logistik?