Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Digitaliserad & Uppkopplad Logistik

Med ny digital teknik skapas nya förutsättningar att öka effektiviteten i framtidens logistik- och transportsystem. Med hjälp av innovationer och effektiva affärsmodeller skapas förutsättningar till ett smartare resursutnyttjande av dagens infrastruktur och transportsystemet i sin helhet. 

Inom temaområdet Digitaliserad & Uppkopplad Logistik driver CLOSER en rad projekt och skapar samtidigt en plattform för strategisk samverkan. 

Sverige har goda förutsättningar till att bli ett föregångsland i den pågående digitaliseringsvåg som sker inom samtliga branscher i samhället. Inom transport- och logistikområdet finns stora möjligheter att, med hjälp av smarta digitala innovationer och ökade samarbeten genom uppkoppling, stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft. Samtidigt kan digital teknik möta förändrade handelsmönster och kund- och konsumentkrav kopplat till ökad transparens, kvalitet och hållbarhet. 

Avslutade projekt

Projekt

 • Autolast Läs mer

  Automatisering ses som en stor möjliggörare för effektivare godstransportsystem. Detta projekt tog upp frågeställningar kring en del av godstransportsystemet där automation ännu är ett relativt outforskat, nämligen automatisering av lastning och lossning av gods. Syftet med projektet har varit att studera potentialen och de tekniska förutsättningarna för att kunna driva på utvecklingen och förbereda för en eller flera demonstrationer med autonom körning av truck som kan utföra lastning och lossning av gods.

 • Automatiserade logistiktjänster Läs mer

  Godstransportsystemet står inför stora utmaningar, framför allt i våra städer, där godsvolymer beräknas öka i relation till urbanisering och individualisering. För att skapa förutsättningar för hållbar stads- och regionutveckling krävs effektivare transporter till, från och inom städerna.

 • Multimodal informationsdelning Läs mer

  Under våren och sommaren 2018 tog samarbetsprojektet Multimodal Informationsdelning (MMID) de första stegen mot att skapa förutsättningar för en standardiserad informationsdelningstjänst för industriella flöden. Projektet skedde i form av en förstudie och hade till syfte att, med hjälp av två s.k. "use-case" identifiera glapp i informationsflödet, något som idag uppstår vid omlastning mellan fordon och trafikslag. 

 • SESAM Läs mer

  Projektet har haft som syfte att utveckla en affärsmodell och teknisk plattform för digitala lås som ska bidra till effektivare försörjningskedjor och förbättra servicenivån för varuägare och godsmottagare genom mer kundanpassade logistikupplägg. En standard för digitala lås skapar förutsättningar för godsmottagaren att ge access till transportören att öppna låsta utrymmen och leverera varorna även om mottageran inte är på plats.

 • SESAM II Läs mer

  Projektet har haft som syfte att fastställa en hållbar affärsmodell och kvalitetssäkra den teknisk plattform för digitala lås som utvecklades inom första SESAM-projektet. Ambitionen var att bidra till effektivare försörjningskedjor och förbättra servicenivån för varuägare och godsmottagare genom mer kundanpassade logistikupplägg. En standard för digitala lås skapar förutsättningar för godsmottagaren att ge access till transportören att öppna låsta utrymmen och leverera varorna även om mottagaren inte är på plats. 

Associerade projekt

Projekt

 • noridicway_logo_hemsidan

  NordicWay 2 Läs mer

  Detta projekt ämnade att bidra till utveckling och harmonisering av C-ITS tjänster där moln-till-moln kommunikation ska bidra till ett mer effektivt och säkert transportsystem. NordicWay 2 ämnade att förbereda för implementering av C-ITS tjänster genom att utveckla en digital infrastruktur som stödjer hybrid kommunikation av trafikrelaterad data. 

Vill du veta mer om Digitaliserad & Uppkopplad Logistik?

 • Jonas Eriksson
  Projektledare
  Järnväg, terminaler, uppkopplad & digitaliserad logistik