Hoppa till huvudinnehåll

Smarta utfarter

Denna del av projektet syftar till att demonstrera utformningsförslag och tekniska lösningar för smarta zoner vid byggutfarter, med huvudfokus är säkerhetshöjande åtgärder för framförallt cyklister. 

ap2

Vid byggutfarter förekommer ofta konfliktsituationer mellan tunga fordon och gång- och cykeltrafikanter. I detta arbetspaket är målet att ta fram och demonstrera dynamiska varningssystem som bidrar till ökad säkerhet, men även andra åtgärder som främjar trafiksituationens tydlighet, trygghet och framkomlighet.

Detta bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för yrkesförarna och en mer komfortabel och säker trafikmiljö för de människor som vistas inom dessa zoner.

I projektet ingår såväl representanter från väghållarsidan, trafikanordningsbranschen, forskningssektorn samt företag med olika teknik- och produktlösningar.