Hoppa till huvudinnehåll

Säkra byggplatsutfarter

Person på cykel väntar på att lastbild ska köra förbi

I Göteborg har en smart zon kring en byggutfart demonstrerats för att minska kollisionsrisken mellan tunga fordon och cyklister. 

Den säkra byggutfarten utrustades med smarta sensorer som var anslutna till ett varningssystem. När en cyklist närmade sig byggutfarten samtidigt som ett tungt fordon kör in eller ut från byggarbetsplatsen aktiverades varningssystemet för att uppmärksamma både cyklist och förare av fordonet. 

Latstbil kör på väg och cykel kör på cykelbana brevid

Vad har vi kommit fram till?

Resultatet visar att hur den fysiska miljön kring byggutfarten utformas, inklusive hur varnings-systemen placeras, spelar stor roll för hur cyklister och förare uppfattar och hanterar trafiksituationen. Både cyklister och förare upplevde att varningssystemet bidrog till en säkrare byggplatsutfart, samtidigt som potential till att förbättra utformningen av varningssystemet identifierades för att tydliggöra vem informationen riktade sig till samt hur trafikanterna förväntades agera. Det finns även behov av att utveckla systemdesignen innan en smart zon av detta slag kan användas vid byggutfarter. En annan lärdom från demonstrationen är att de finns utvecklingsbehov gällande hur vägmärken med variabla meddelanden kan användas vid dessa typer av platser.

Lyssna till vad de deltagande parterna säger om testet

Vill du veta mer?

Felicia Hökars

Felicia Hökars

CLOSER
Projektledare