Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

logo

Publikationer

Här hittar du rapporter, färdplaner och annan dokumentation från CLOSERs arbete.

Urban Mobility

Rapporter

 • Leveransalternativ - En konsumentundersökning om leveransalternativ i urban miljö

  Publicerad den 27 september 2017
  Visa (pdf 2.1 MB)
 • Gods- och avfallsdistribution på urbana vattenvägar

  Publicerad den 7 augusti 2017
  Visa (pdf 4.9 MB)
 • Commercial Feasibility of Urban Waterway Transportation in Gothenburg

  Publicerad den 7 augusti 2017
  Visa (pdf 2.14 MB)
 • Sustainability criteria for urban freight systems - a case study of DenCity

  Publicerad den 31 augusti 2016
  Visa (pdf 2.12 MB)
 • (Bilagor) Slutrapport Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 29 februari 2016
  Visa (pdf 5.49 MB)
 • Slutrapport Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 29 februari 2016
  Visa (pdf 1.72 MB)
 • Färdplan Citylogistik - Godstransporter i urbana områden

  Publicerad den 1 februari 2016
  Visa (pdf 4.38 MB)
 • Master Thesis Estimating freight deliveries in urban environments - An application to Frihamnen

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 3.83 MB)
 • Slutrapport Go:smart - framtidens resetjänst

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 580.82 KB)
 • Slutrapport Sendsmart - hållbara godstransporter i stadsmiljö

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 6.59 MB)

Presentationer

 • Implementing Inland Waterway Transportation in Urban Logistics

  Publicerad den 14 november 2016
  Visa (pdf 1.71 MB)
 • Urban waterways - Thesis presentation

  Publicerad den 10 juni 2016
  Visa (pdf 1.45 MB)
 • Sustainability criteria - Thesis presentation

  Publicerad den 10 juni 2016
  Visa (pdf 2.55 MB)
 • Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 2 februari 2016
  Visa (pdf 1.32 MB)
 • Presentation An Impact Analysis of Urban Activity in terms of Goods Transport Operations

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 726.87 KB)

Videos

 • Film Citylogistik - livlina eller trafikkaos?

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa

Hållbara transportkorridorer

Rapporter

 • Förstudie om informationsdelning och trafikslagsövergripande trafikledning

  Publicerad den 20 oktober 2017
  Visa (pdf 4.34 MB)
 • Slutrapport Swiftly Green

  Publicerad den 19 oktober 2017
  Visa (pdf 1.59 MB)
 • Automatiserade logistiktjänster slutrapport

  Publicerad den 9 oktober 2017
  Visa (pdf 3.29 MB)
 • Physical internet slutrapport

  Publicerad den 6 oktober 2017
  Visa (pdf 1.88 MB)
 • GET Greener Slutrapport

  Publicerad den 7 september 2017
  Visa (pdf 2.78 MB)
 • Extended Gates – Applicerbarhet i ett urval Svenska hamnstäder

  Publicerad den 1 april 2016

  Studien har genomförts under oktober-december 2015 i form av ett samarbetsprojekt mellan CLOSER, IVL Svenska Miljöinstitutet och Logistics Landscapers med finansiering av Vinnova. Syftet med studien var att, baserat på resultaten från förstudien om en Extended Gate i Göteborg, och utifrån att den har visat på att konceptet är kostnadsneutralt/lönsamt i Göteborg göra en potentialanalys för liknande koncept i utvalda svenska hamnstäder, samt visa på indikatorer för enkel bedömning för när konceptet kan vara lönsamt/applicerbart.

  Visa (pdf 1.31 MB)

Presentationer

High Capacity Transport

Rapporter

 • Kravspecifikation för Intelligent Tillträdeskontroll 74 ton

  Publicerad den 2 november 2017
  Visa (pdf 2.52 MB)
 • Årsrapport High Capacity Transport 2016

  Publicerad den 28 april 2017
  Visa (pdf 2.93 MB)
 • Årsrapport High Capacity Transport 2015

  Publicerad den 12 oktober 2016
  Visa (pdf 2.54 MB)
 • Färdplan High Capacity Transport för väg

  Publicerad den 2 februari 2016
  Visa (pdf 1.86 MB)
 • FOI-program Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport

  Publicerad den 2 februari 2016
  Visa (pdf 988.17 KB)
 • Årsrapport High Capacity Transport 2014

  Publicerad den 2 februari 2016
  Visa (pdf 1.64 MB)

Övrigt

Rapporter

 • Slutrapport Automatiserade Logistiktjänster

  Publicerad den 20 juni 2017

  Målet för denna förstudie benämnd automatiserade logistiktjänster har varit att identifiera ett antal ”Case” där automatisering ger möjlighet till effektivisering, och där det finns aktörer som är beredda att driva innovationsprojekt för att ta tillvara dessa möjligheter. Ett tiotal idéer till sådana projekt har identifierats med intressentuppskattningar av potential, behov av ny teknik och nödvändiga aktörskonstellationer samt förslag till fortsatta steg, varav ett redan har konkretiserats i ett förslag till Drive Sweden.

  Visa (pdf 3.29 MB)
 • Förstudie om informationsdelning och trafikslagsövergripande trafikledning

  Publicerad den 2 juni 2017
  Visa (pdf 4.34 MB)
 • CLOSER slutrapport - Demogods

  Publicerad den 5 februari 2016
  Visa (pdf 1.03 MB)
 • DEMO Gods Kartläggning av objekt möjliga för demonstration inom godstransport på järnväg

  Publicerad den 5 februari 2016
  Visa (pdf 3.27 MB)
 • Closer Starfish: A research project investigating freight distribution cooperation opportunities in Sweden

  Publicerad den 1 januari 2014
  Visa (pdf 2.33 MB)

Presentationer

 • Rekommendationer och checklista för demonstrationsprojekt (DP)

  Publicerad den 5 februari 2016
  Visa (pdf 140.63 KB)