Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Publikationer

Här hittar du rapporter, färdplaner och annan dokumentation från CLOSERs arbete.

Energiförsörjning och logistik

Rapporter

 • Biogas för tunga lastbilstransporter

  Publicerad den 31 oktober 2018
  Visa (pdf 3.03 MB)

High Capacity Transport

Rapporter

 • System analysis of High Capacity Transport

  Publicerad den 11 december 2019
  Visa (pdf 10.95 MB)
 • Underlagsrapport Färdplan HCT väg

  Publicerad den 2 december 2019
  Visa (pdf 6.01 MB)
 • Färdplan HCT väg

  Publicerad den 29 maj 2019
  Visa (pdf 753.67 KB)
 • HCT_bild_rapport.png

  Demonstration Intelligent Tillträdes-Kontroll

  Publicerad den 21 januari 2019
  Visa (pdf 2.08 MB)
 • Kravspecifikation för Intelligent Tillträdeskontroll 74 ton

  Publicerad den 2 november 2017
  Visa (pdf 2.52 MB)
 • Årsrapport High Capacity Transport 2016

  Publicerad den 28 april 2017
  Visa (pdf 2.93 MB)
 • Årsrapport High Capacity Transport 2015

  Publicerad den 12 oktober 2016
  Visa (pdf 2.54 MB)
 • Färdplan High Capacity Transport för väg

  Publicerad den 2 februari 2016
  Visa (pdf 1.86 MB)
 • FOI-program Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport

  Publicerad den 2 februari 2016
  Visa (pdf 988.17 KB)
 • Årsrapport High Capacity Transport 2014

  Publicerad den 2 februari 2016
  Visa (pdf 1.64 MB)

Digitaliserad och uppkopplad logistik

Rapporter

 • Bilaga - Slutrapport Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem

  Publicerad den 31 oktober 2018
  Visa (pdf 8.33 MB)
 • Slutrapport Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem

  Publicerad den 20 oktober 2017
  Visa (pdf 1017.18 KB)
 • Förstudie om informationsdelning och trafikslagsövergripande trafikledning

  Publicerad den 20 oktober 2017
  Visa (pdf 4.34 MB)
 • AutoLast - Automatisering av godshantering

  Publicerad den 20 oktober 2017
  Visa (pdf 899.32 KB)
 • Automatiserade logistiktjänster slutrapport

  Publicerad den 9 oktober 2017
  Visa (pdf 3.29 MB)
 • Physical internet slutrapport

  Publicerad den 6 oktober 2017
  Visa (pdf 1.88 MB)

Videos

 • Autolast video

  Publicerad den 24 oktober 2018
  Se filmen

Urban Mobility

Rapporter

 • Framtidens hållbara e-handel

  Systemförändring för omställning till hållbar e-handel: Kraftsamling som accelererar innovation

  Publicerad den 8 maj 2021
  Visa (pdf 5.61 MB)
 • CIVIC slutrapport

  CIVIC Final report

  Publicerad den 31 augusti 2018
  www.civic-project.eu
 • Appendices - Ring road logistics

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 946 KB)
 • Sub-report - Regelverk för Kringfartslogistik

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 672.99 KB)
 • Sub-report - Mål, policies och incitament

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 2.28 MB)
 • Sub-report - Criteria for sustainable freight

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 376.01 KB)
 • Ring road logistics - efficient use of infrastructure

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 1.65 MB)
 • Sub-report - Cost benefit analysis

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 474.38 KB)
 • Digitalisering av godstransportkedjor

  Publicerad den 23 februari 2018
  Visa (pdf 692.36 KB)
 • Blockchains as a solution for traceability and transparency

  Publicerad den 23 februari 2018
  Visa (pdf 3.12 MB)
 • Automatiserade logistiktjänster slutrapport

  Publicerad den 9 oktober 2017
  Visa (pdf 3.29 MB)
 • Leveransalternativ - En konsumentundersökning om leveransalternativ i urban miljö

  Publicerad den 27 september 2017
  Visa (pdf 2.1 MB)
 • Commercial Feasibility of Urban Waterway Transportation in Gothenburg

  Publicerad den 7 augusti 2017
  Visa (pdf 2.14 MB)
 • Gods- och avfallsdistribution på urbana vattenvägar

  Publicerad den 7 augusti 2017
  Visa (pdf 4.9 MB)
 • Implementing Inland Waterway Transportation in Urban Logistics

  Publicerad den 14 november 2016
  Visa (pdf 1.71 MB)
 • Sustainability criteria for urban freight systems - a case study of DenCity

  Publicerad den 31 augusti 2016
  Visa (pdf 2.12 MB)
 • Slutrapport Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 29 februari 2016
  Visa (pdf 1.72 MB)
 • (Bilagor) Slutrapport Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 29 februari 2016
  Visa (pdf 5.49 MB)
 • Färdplan Citylogistik - Godstransporter i urbana områden

  Publicerad den 1 februari 2016
  Visa (pdf 4.38 MB)
 • Slutrapport Go:smart - framtidens resetjänst

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 580.82 KB)
 • Slutrapport Sendsmart - hållbara godstransporter i stadsmiljö

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 6.59 MB)
 • Master Thesis Estimating freight deliveries in urban environments - An application to Frihamnen

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 3.83 MB)

Broschyrer

 • Inbjudan - DenCity - återvinningspråm

  Publicerad den 9 september 2019
  Visa (pdf 267.25 KB)

Videos

 • Demo av innovativa lösningar för hållbar mobilitet på vattenvägar, testas i DenCity

  Publicerad den 16 februari 2018

  I en intervju med Martin Svanberg, SSPA, får du möjlighet att förstå hur gods- och avfallstransporter på vattenvägar skulle kunna bli en del av en stads transportlösningar. Demon utförs inom ramen för DenCity (CLOSER vid Lindholmen Science Park), som är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, myndigheter och akademi och delfinansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen.

  Se filmen
 • Water ways are a resource for transports in dense cities

  Publicerad den 16 februari 2018

  A test within the project DenCity of the waterways in Göteborg Spring 2017. 

  DenCity develops innovative solutions for sustainable passenger and freight mobility in dense neighborhoods, with high standards of attractiveness, accessibility and sustainability. DenCity stands for radically new thinking and innovative processes for sustainable densification.

  Watch movie
 • DenCity 2027 - Your mobility in the future

  Publicerad den 16 februari 2018

  The future scenario about DenCity 2027 was developed by RISE as part of the Digitalization Commission's report, Digitalization for a Sustainable Climate. Services and technologies featured in the movie exist today, but are not always commercialized or widely available. The following is a version of how we might use transport in our future cities.

  Watch movie
 • Film Citylogistik - livlina eller trafikkaos?

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa

Presentationer

 • Urban waterways - Thesis presentation

  Publicerad den 10 juni 2016
  Visa (pdf 1.45 MB)
 • Sustainability criteria - Thesis presentation

  Publicerad den 10 juni 2016
  Visa (pdf 2.55 MB)
 • Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 2 februari 2016
  Visa (pdf 1.32 MB)
 • Presentation An Impact Analysis of Urban Activity in terms of Goods Transport Operations

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 726.87 KB)

Multimodala lösningar

Rapporter

 • Behovsanalys - Långväga multimodala godstransporter

  Publicerad den 31 oktober 2019
  Visa (pdf 1.3 MB)
 • Multimodal Informationsdelning

  Publicerad den 31 oktober 2018
  Visa (pdf 4.38 MB)
 • Slutrapport Swiftly Green

  Publicerad den 19 oktober 2017
  Visa (pdf 1.59 MB)
 • GET Greener Slutrapport

  Publicerad den 7 september 2017
  Visa (pdf 2.78 MB)
 • Extended Gates – Applicerbarhet i ett urval Svenska hamnstäder

  Publicerad den 1 april 2016

  Studien har genomförts under oktober-december 2015 i form av ett samarbetsprojekt mellan CLOSER, IVL Svenska Miljöinstitutet och Logistics Landscapers med finansiering av Vinnova. Syftet med studien var att, baserat på resultaten från förstudien om en Extended Gate i Göteborg, och utifrån att den har visat på att konceptet är kostnadsneutralt/lönsamt i Göteborg göra en potentialanalys för liknande koncept i utvalda svenska hamnstäder, samt visa på indikatorer för enkel bedömning för när konceptet kan vara lönsamt/applicerbart.

  Visa (pdf 1.31 MB)

Presentationer

Horsiontella samarbeten

Övrigt

Rapporter

 • Technical proof of concept and rollout & implementation plan for pilot site(s)

  Publicerad den 27 november 2019

  WP4: Intelligent Video Gate 

  Please note that this/these deliverable(s) is/are undergoing S2R JU review and acceptance processes. At this stage this deliverable reflects only the author’s view and the S2R JU is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

  Visa (pdf 7.88 MB)
 • Operational testing of first built-up diesel-hybrid shunting prototype

  Publicerad den 27 november 2019

  WP5: Hybridisation of legacy shunters

  Please note that this/these deliverable(s) is/are undergoing S2R JU review and acceptance processes. At this stage this deliverable reflects only the author’s view and the S2R JU is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

  Visa (pdf 2.02 MB)
 • Sätt att möta befintliga kundbehov vid distribution av e-handelsvaror i urbana områden

  Publicerad den 15 juni 2019
  Visa (pdf 21.14 MB)
 • Description of functional and technical requirements and selection of components

  Publicerad den 18 oktober 2018

  WP4: Intelligent Video Gate

  Visa (pdf 8.58 MB)
 • State-of-the-art and specification of innovations, demonstrations and simulations

  Publicerad den 18 oktober 2018

  WP3: Real time network management and simulation of increasing speed for freight trains

  Visa (pdf 2.62 MB)
 • CLOSER slutrapport - Demogods

  Publicerad den 5 februari 2016
  Visa (pdf 1.03 MB)
 • DEMO Gods Kartläggning av objekt möjliga för demonstration inom godstransport på järnväg

  Publicerad den 5 februari 2016
  Visa (pdf 3.27 MB)
 • Closer Starfish: A research project investigating freight distribution cooperation opportunities in Sweden

  Publicerad den 1 januari 2014
  Visa (pdf 2.33 MB)

Presentationer

 • Rekommendationer och checklista för demonstrationsprojekt (DP)

  Publicerad den 5 februari 2016
  Visa (pdf 140.63 KB)