Hoppa till huvudinnehåll

Systemarkitektur, verktyg och gränssnitt

CLOSER - REEL - nät


Introduktion av ny teknik och nya aktörer skapar behov av att komplettera och revidera existerande logistiksystem. För att åstadkomma en effektiv logistikoperation för olika typer av logistiktillämpningar kommer en generellt användbar systemarkitektur uppbyggd av utbytbara del-system med standardiserade gränssnitt skapas.

Detta görs genom att studera de demonstrationer som pågår och diskutera med parterna i REEL, men även andra relaterade internationella projekt.

Vilka frågeställningar ligger till grund för vårt arbete?

  • Hur bör en systemarkitektur som ger miljö- och kostnadseffektiva systemlösningar och som byggs upp av utbytbara och interoperabla delsystem utformas?
  • Vilka krav finns och bör ställas för att åstadkomma harmoniserade gränssnitt mellan de olika del-systemen?
  • Vilka behov för verktyg kopplat till planering, dimensionering och styrning har aktörerna i systemet?
  • Vilka faktorer som inte kan prissättas såsom flexibilitet och komplexitet i affärsrelationer, samt konsekvenser av störningar och fel i systemet är styrande i utformningen av systemet och dess parametrar?

Vi kommer kontinuerligt att publicera resultat här.

CLOSER - REEL - Volvo

REEL

Tillsammans elektrifierar vi Sveriges lastbilstransporter!