Hoppa till huvudinnehåll

Policy- och regelutveckling

CLOSER - REEL - vågskål


Rätt utformade policyer och styrmedel kan bidra till att öka transformationshastigheten i omställningen till elektrifierad logistik. Inom REEL arbetar vi tillsammans för att skapa förslag till effektiva policyer och regelverk som ska hjälpa logistikaktörer att ställa om och som bidrar till hållbar samhällsutveckling.

Detta görs genom att studera de demonstrationer som pågår inom REEL, men även andra relaterade projekt i Sverige och på andra platser i världen samt genom att dra lärdom av hur andra länder valt att göra sin policyutveckling.

Vilka frågeställningar ligger till grund för vårt arbete?

  • Vilka samhälleliga nyttor skapas i de olika tillämpningarna som demonstreras? 
  • Vilken typ av styrmedel bör användas under en transformationsperiod (2024-2030); vilken stödnivå krävs för att balansera de verkliga högre kostnaderna och till vilka aktörer bör olika styrmedel riktas?  
  • Vilken typ av regelutveckling behöver ske avseende t.ex. viktkrav, nollemissions-zoner, villkor för utbyggnad av elnätskapacitet?
  • Vilka möjliga organisatoriska innovationer för offentliga aktörer och näringsliv kan etableras i Sverige avseende t.ex. samarbete, strukturer, upphandling? 

Vi kommer kontinuerligt att publicera resultat här.

CLOSER - REEL - Volvo

REEL

Tillsammans elektrifierar vi Sveriges lastbilstransporter!