Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projektpartners

Projektet leds av Scania och består av FTL, HAVI, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), LogTrade, Stockholm stad, Upphandling Södertörn, Catena, Dagab, Ericsson, Fabege, Göteborgs Universitet, IVL - Svenska Miljöinstitutet, Linköpings Universitet, Ragn-Sells AB, RISE och CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Styrgrupp

 • Scania Läs mer om Scania

  Scania är ett globalt företag som tillverkar lastbilar, bussar och motorer, med försäljning och service i över 100 länder. 

 • FTL Läs mer om FTL

  FTL säljer och utvecklar specialanpassade logistiktjänster inom ett flertal olika branscher från byggindustrier till matvaror. 

 • HAVI Läs mer om HAVI

  HAVI är ett globalt logistikföretag med mer än 10.000 anställda, vilket inkluderar en mångfald av experter med kunskap och erfarenhet som är relevanta för våra kunders mest komplicerade utmaningar i leveranskedjan. 

 • Kungliga Tekniska Högskolan Läs mer om KTH

  KTH är Sveriges största tekniska forsknings- och utbildningsinstitut med mer än 13 000 heltidsstudenter.

 • LogTrade Läs mer om Logtrade

  LogTrade Technology, är ett företag inom logtech eller digital logistics, grundat 1992. 

 • Stockholms stad Läs mer om Stockholm stad

  Stockholms stad genom Trafikkontoret, företräder den främsta tillväxtregionen i Sverige. 

 • Upphandling Södertörn Läs mer om Upphandling Södertörn

  2015 startade åtta Södertörnskommuner ett samarbete kring samordnad varudistribution med målet att halvera kommunernas koldioxidutsläpp – vilket uppnåddes 2017. 

 • CLOSER Läs mer om CLOSER

  CLOSER har en viktig roll som koordinator och kommer att stödja Scania som projektledare. 

Övriga partners

Företag

 • Catena Läs mer om Catena

  Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. 

 • Dagab Läs mer om Dagab

  Dagab Inköp & Logistik ansvarar för sortiment, inköp och logistik till Axfoodkoncernens samtliga marknadskoncept inklusive e-handel, vilket motsvarar ca 800 egna och samverkande butiker. 

 • Ericsson Läs mer om Ericsson

  Ericsson är ett svenskt telekommunikationsföretag med internationell inriktningen och en av världens största tillverkare av utrustning för att bygga nätverk för mobil kommunikation.

 • Fabege Läs mer om Fabege

  Fabege AB är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet. 

 • IVL - Svenska Miljöinstitutet Läs mer om IVL

  IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande forskningsinstitut som ägs av en stiftelse grundad av den svenska staten och näringslivet. 

 • Linköping Universitet Läs mer om Linköping Universitet

  Linköpings Universitet bedriver forskning och utbildning inom bl.a. Utformning av logistiksystem för industri, handel och offentlig sektor, Logistikbaserade affärsmodeller och Citylogistik. 

 • Ragn-Sells AB Läs mer om Ragn-Sells

  Ragn-Sells erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. 

 • RISE Läs mer om RISE

  RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.