Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projektbakgrund

dencity_hubben_vision

DenCity steg 3 kommer bidra till radikalt nytänkande och skapa innovativa processer för hållbar förtätning med goda stadsmiljöer och minskad trafikintensitet.

I DenCity3 kommer de redan internationellt uppmärksammade lösningarna för yteffektiv mobilitet framtagna i DenCity2 skalas upp och genomföras i längre piloter, förberedas för implementering och sätta Sverige i framkant för skalbara innovativa mobilitetslösningar och hållbar stadsutveckling.  Urbaniseringen är ett faktum och 2050 beräknas mer än 80% av Europas befolkning bo i städer. I Sverige bor redan nu 90 % i städer och denna andel förväntas öka ytterligare. Samtidigt som våra städer förtätas och det blir större konkurrens om det attraktiva gaturummet ökar ständigt behovet av transport, av såväl människor som gods. Vi ser en ökad efterfrågan på individuellt anpassade transportlösningar och nya handelsvanor. 

DenCity utgörs av 5 kompletterande koncept som tar ett unikt grepp på den urbana transportkedjan. Genom att integrera transportfrågor i stadsutvecklingsprocessen och utveckla, testa och implementera ny teknik och transportlösningar kan vi bygga smartare städer som är attraktiva att bo och röra sig i. Ett brett konsortium från industri, samhällsaktörer och akademi testar och implementerar tjänster- och koncept med möjliggörande teknik så som digitalisering, elektrifiering och transport på vatten. En övergripande leverans från projektet är en implementeringsguide, där resultat från teknik- och tjänsteutveckling, piloter och processutveckling kommer generaliseras och framgångsfaktorer tas fram för att skapa förutsättningar för implementering i kommande stads- och fastighetsutveckling samt uppväxling av utvecklade lösningar.