Hoppa till huvudinnehåll
Country road in Sweden

Västsvensk arena för flytande biogas

Västsvensk arena för flytande biogas har som syfte att skapa och sprida kunskap om flytande biogas, LBG, som fordonsbränsle för tunga lastbilstransporter. Projektet kommer koordinera ett antal marknadsdemonstrationer av logistikkedjor baserat på LBG.

Genom att utföra systemanalyser ur ett miljömässigt, ekonomiskt och logistiskt perspektiv vill vi visa om och hur LBG kan vara ett kommersiellt och miljömässigt användbart fordonsbränsle för omställningen till ett klimatneutralt transportsystem inom tidsperspektivet fram till 2030

Västsvensk arena för flytande biogas är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle som leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Om projektet

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och satsningen omfattar cirka 6 miljoner kronor där cirka 80% finansieras av Västra Götalandsregionen och resterande del av deltagande partners.

Tidsram
Projektet kommer att pågå mellan 2018-08-01 och 2021-12-31.

Projektmedlemmar
Västsvensk arena för flytande biogas är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle som leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Vart tankar du flytande biogas i Sverige?

Här finns en karta över alla de tankstationer för flytande fordonsgas som finns i dag i Sverige. Med bara ett klick får du adressen till alla flytande biogas stationer i Sverige. Du kan även se vilka som är under uppbyggnad. Antalet stationer har tredubblats sedan 2018 och det pågår kontinuerligt etablering för fler.

Bakgrund och syfte

Flytande biogas, LBG, är ett av de mest lovande alternativa bränslena idag för att uppnå en fossilfri fordonsflotta och är speciellt intressant för den tunga trafiken där färre andra alternativ finns tillgängliga. Huvudsyftet med projektet är att skapa och sprida kunskap om LBG som fordonsbränsle för tunga lastbilstransporter genom att samordna och analysera de olika aktiviteter som uppstår i Västra Götaland. 

linda sondergaard

Bakgrund

Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av biomassa, ofta organiskt avfall, och består till största delen av metan. Flytande biogas, LBG, är ett av de mest lovande alternativa bränslena idag för att uppnå en fossilfri fordonsflotta och är speciellt intressant för den tunga trafiken där färre andra alternativ finns tillgängliga. 

Ledande lastbilstillverkare såsom Volvo, Scania, Iveco har nyligen lanserat en ny generation lastbilar (EURO 6) som använder flytande metan som fordonsbränsle. Nationella satsningar såsom Klimatklivet har också minskat risken och möjliggjort investeringar i LBG infrastruktur såsom pumpar och produktion samt fordon. 

Dessa händelser skapar en unik möjlighet till att snabbt öka kunskapen om LBG som fordonsbränsle genom att analysera dessa nya logistikkedjor som skapas.

Syfte

Huvudsyftet med projektet är att skapa och sprida kunskap om LBG som fordonsbränsle för tunga lastbilstransporter genom att samordna och analysera de olika aktiviteter som uppstår i Västra Götaland.

Specifikt har projektet syftet att:

  • Analysera om och hur LBG är ett kommersiellt och miljömässigt användbart fordonsbränsle
  • Analysera och visa potentialen för LBG att bidra till omställningen mot ett klimatneutralt transportsystem utifrån ett regionalt perspektiv inom tidsperspektivet fram till 2030 
  • Involvera akademin och CLOSERs nätverk i upplägg, erfarenhetsinsamling och analysarbete 
  • Visa hur aktörerna kan inkludera LBG i sitt marknadserbjudande och informera transportbeställare att denna möjlighet finns och katalysera övergången till hållbara drivmedel inom transportsektorn

Statistik om flytande biogas

Leveranserna av flytande fordonsgas i Sverige har ökat 5ggr från 2018 till 2019, och andelen biogas var hela 47%.

Leveranser av flytande fordonsgas i Sverige

andel flytande biogas

Källa: SCB

2019 års leveranser motsvarar 22,6 GWh.

Investeringsstöd för LNG lastbilar från Klimatklivet och DriveLBG

Fram till 31 maj 2020 hade 656 lastbilar som går på flytande fordonsgas beviljats investeringsstöd. Av dem är 446 från Klimatklivet och 210 från DriveLBG.

Nyregistrerade LNG lastbilar 2018-01 till 2020-05

Under perioden 2018-01 till 2020-05 har 197 LNG lastbilar nyregistrerats.

Vill du veta mer om Västsvensk arena för flytande biogas?