Hoppa till huvudinnehåll

Västsvensk arena för flytande biogas

Västsvensk arena för flytande biogas har som syfte att skapa och sprida kunskap om flytande biogas, LBG, som fordonsbränsle för tunga lastbilstransporter. Projektet kommer koordinera ett antal marknadsdemonstrationer av logistikkedjor baserat på LBG.

aleksandar kanizaj unsplash

Genom att utföra systemanalyser ur ett miljömässigt, ekonomiskt och logistiskt perspektiv vill vi visa om och hur LBG kan vara ett kommersiellt och miljömässigt användbart fordonsbränsle för omställningen till ett klimatneutralt transportsystem inom tidsperspektivet fram till 2030

Västsvensk arena för flytande biogas är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle som leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park.

linda sondergaard

Bakgrund och syfte

Flytande biogas, LBG, är ett av de mest lovande alternativa bränslena idag för att uppnå en fossilfri fordonsflotta och är speciellt intressant för den tunga trafiken där färre andra alternativ finns...
lindholmen

Om projektet

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och satsningen omfattar cirka 6 miljoner kronor där cirka 80% finansieras av Västra Götalandsregionen och resterande del av deltagande partners.
lindholmen

Projektmedlemmar

Västsvensk arena för flytande biogas är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle som leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen...
statistik biogas

Statistik om flytande biogas

Leveranserna av flytande fordonsgas i Sverige har ökat 5ggr från 2018 till 2019, och andelen biogas var hela 47%.