Hoppa till huvudinnehåll

Storskaliga samordnade hemleveranser

Coronakrisen har skapat ett nationellt behov av hemleveranser till riskgrupper och de som isolerar sig. Projektet ”Storskaliga samordnade hemleveranser” etablerar en miljövänlig och kostnadseffektiv distributionskedja som säkerställer hemleverans av livsmedel, färdigmat, läkemedel och paket till personer i karantän.

maria lin kim unpslash

Syfte och mål 

Syftet är att automatisera processen från inköp i livsmedelsbutik till leverans till kund i riskgrupp i en livsmedelssäker kylkedja i vanliga bilar, tex taxi. Matchning av befintliga transporter med transportbehov säkerställer hållbara och effektiva transporter. Även matpaket från lokala restauranger omfattas då behovet finns samt att dessa också är en krisbransch. Projektet har som mål att etablera en effektiv, skalbar och automatiserad lösning även för glesbygd och inte enbart under Corona. 

Förväntade effekter och resultat 

Lansering av lösningen i fem butiker för verifiering samt partners och plan för storskalig implementering. Förväntat resultat är verifierad distribution av livsmedel i skalbar process samt verifierad transporteffektivt genom nyttjande av befintliga fordon med radikal reduktion av energi och CO2. Förväntad effekt är även en storskalig långsiktigt ny distributionsform som är kostnadseffektiv genom unik samverkan och automatisering. Effekter är även lokal sysselsättning och god samhällsservice. 

Planerat upplägg och genomförande 

Projektet omfattar tre innovationer som verifieras genom tester och implementering:

  1. Systemutveckling för matchande och ruttplanerade leveranser mellan butiker/restauranger (bl a livsmedel), paketombud, transportaktörer (taxi, m fl) och slutkunder.
  2. Systemutveckling för automatiserat betalflöde mellan kunden, butik och transportaktör med olika betallösningar.
  3. Obruten kylkedja som uppfyller krav och kunders förväntningar med unik kartongprodukt för massleveranser i vanliga bilar. 

Bakgrund 

Vinnova öppnade i våren 2020 en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att genom innovationer möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. 

nyheter storskaliga closer

Nyheter - Storskaliga samordnade hemleveranser

Här kan du läsa om nyheter som berör projektet.