Hoppa till huvudinnehåll

SCALE

SCALE – Scandinavian road Logistics Electrified nyttjar ett tidigare etablerat nätverk av aktörer och organisationer som identifierar gemensamma behov och utbyter kunskap om existerande samt framtida regelverk, ekonomiska incitament, systemlösningar, tjänster samt produkter för elektrifierade lastbilstransporter.

elbilar

Om projektet

Det kommer finnas en grupp av nya och befintliga intressenter från de ingående regionerna som vill gå vidare med ett gemensamt systemarbete för intra- samt inter-regionala elektrifierade vägtransportsystem och som valideras i ett antal demonstrationer kommer att formeras.

Mål

Målet med projektet SCALE är att skapa underlag kring logistiksystemet som drivs av de tillkommande logistikaktörer och regioner för en djupare analys i ett huvudprojekt. Analysen i huvudprojektet skall främja utveckling av en generell systemutvecklingsplattform för elektrifierade logistiksystem som stödjer utvecklingen till en sammanlänkad region med hållbara, emissionsfria elektriska vägtransporter.
För att nå dit, skall följande mål initialt adresseras i SCALE:

 • Det gränsregionala utbytet skall fortsätta mellan befintliga och tillkommande aktörer i syftet av att höja kunskapsnivån hos deltagare. Möten och gemensamma aktiviteter gynnar kunskapsspridningen och skapar förutsättningen för att bedriva ett påverkansarbete på bredare front.
   
 • Initial analys av regionala logistikflöden som möjliggör framtagning av lösningar för elektrifiering av logistiksystemet tillsammans med aktörer och generera kunskap om hur det påverkar logistiksystemet.
   
 • Undersökning av energi och effektbehov utifrån logistiksystemet gör det möjligt att illustrera vilka behov som kommer finnas i form av energi- och effektförsörjning av logistiksystemet i ett 5–10 års perspektiv.
   
 • Kartläggning av potentiella lokala och regionala flaskhalsar avseende försörjning av nödvändig eleffekt till identifierade behov samt möjligheter till och tidsperspektiv för att avveckla dem.
   
 • Kartläggning av typer och storlek på kostnadselement för elektrifiering av logistiksystemet, för både investering i det och dess dagliga drift sett till de olika aktörerna som förväntas ingå i det elektrifierade systemet.

Så elektrifierar vi Sveriges regionala lastbilstransporter

Webbinarium 3 feb 2022

Den 3 februari hölls webbinariet Så elektrifierar vi Sveriges regionala lastbilstransporter. Då presenterades olika lösningar på hur energi- och effekttillgången ska kunna hålla för en allt större andel av elektrifierade tunga lastbilar. Deltog gjorde industri, akademi och myndigheter som visade upp resultat och möjligheter, utmaningar och vägar framåt.

Se alla presentationer från eventet här

Se agendan och mer information om eventet här

Logotyperna för deltagande organisationer i SCALE.