Hoppa till huvudinnehåll

Satsningen för framtidens hållbara e-handel

E-handel 2021

E-handeln i Sverige ökar för varje dag. Och för att svensk e-handel ska kunna bli mer hållbar behöver vi arbeta tillsammans! Nu har ett stort antal organisationer inom svensk handel samlats kring detta i en satsning för en mer hållbar e-handel. Genom forskning och nya innovationer kan vi tillsammans arbeta för en effektiv, konkurrenskraftig e-handel utan negativa effekter på klimat och hälsa.

E-handel är komplicerad men det finns stora möjligheter till att utvecklas framåt. 

ReLog & CLOSER har nu samlat organisationer från samhälle, näringsliv och akademi i denna Vinnova-finansierade satsning. En satsning med målet att varje e-handelsleverans i Sverige ska bidra till ett levande samhälle och vara hållbar 2022. 

Kort fakta

Finansiering är från Vinnova i tre år, med start hösten 2021, med en budget på totalt 9 000 000 SEK. 6 000 000 SEK av dessa medel öronmärks till samverkansprojekt inom ramen för satsningen med mål om att även söka extern finansiering för storskaliga innovationsprojekt.

Att vara en del av partnerskapet

Med Satsningen framtidens hållbara e-handel finns många möjligheter! Det innebär också att det finns olika nivåer att engagera sig inom partnerskapet. 

Ni som organisation kan ta en aktiv och ledande roll genom att projektledan hela eller delar av projekt. Ett annat sätt att engagera sig är att vara en del av ett eller flera projekt genom att dela sina egna specialistkunskaper och erfarenheter men såklart få ta del av andras. Det finns inga begränsningar utan bara möjligheter. Har ni inte tiden och resurserna till detta inom er organisation - oroa er inte! Ni kan fortfarande vara en viktig del genom att delta på seminarier, event och workshops och vara en del av det kunskaps- och erfarenhets utbytet. 

Lite kort om hur en projektidé kan bli ett projekt

  • Du och din organisation har en idé, ni berättar för oss om idén och börjar ni eller vi tillsamman kontakta organisationer som behövs för att göra det möjligt. 
  • När de parter samlats som kan göra det möjligt att kunna genomföra idén så börjar vi planera tillsammans gällande potentiell budget, ambitionsnivå, mål och syfte med projektet. 
  • När detta är satt så hjälper vi er att hitta finansierings möjlighet eller eventuell utlysning ni kan söka, samt säkerställer att projektet har en projektstyrning.
  • När vi fått beviljad finansiering och projektet är igång så tar vi det från idé till test i verklig miljö!
CLOSER - e-handelsatsningen

Projektteamet i satsningen från vänster, Felicia Hökars, CLOSER, Klas Hjort & Daniel Hellström, Lunds Tekniska Högskola, Josephine Darlington & Anna Björkman, CLOSER 

Vill du vara med?

Vi måste göra detta tillsammans! Har ni en idé eller ett förslag på projekt inom området? I så fall, välkommen att skicka in er ansökan till oss, så har ni chansen att få stöd och komma med i vår samverkansplattform om hållbar e-handel.

Ert förslag behöver inte vara konkret eller genomarbetat, utan det går bra med en idé eller skiss på projekt. Viktigt är dock att det relaterar till något eller några av de åtta nyckelområden som tidigare identifierats inom satsningen. 

Jag som ansöker är:

Projektidé

För vem är detta en utmaning?

Bakgrund

Hur kan e-handelns transporter bli mer hållbara? heter det regeringsuppdrag som Trafikanalys presenterade resultatet för hösten 2020. Samtidigt insåg Vinnova att e-handel och detaljhandel är viktiga områden för ett hållbart samhälle i framtiden. I och med denna insikt och för att skapa en tydlig bild av e-handeln i Sverige idag startade Vinnova projektet Framtidens hållbara e-handel, som ReLog och CLOSER ansvarade för. Resultatet visade på att ett starkt behov fanns att utveckla Sveriges e-handel framåt och tillsammans med fler organisationer. 

Vilka projekt är på gång?

Här hittar du projekt som just nu pågår inom Satsningen framtidens hållbara e-handel. Projekten går inte att medverka i just nu, men här kan du kontakta projektledaren för mer information eller flagga intresse för att vara med i ett fortsättningsprojekt.

CLOSER - kvinnor samtalar på trappa med laptop

e-COMSTRAT

Målet med e-COMSTRAT är att ge ny kunskap om hur kommuner kan uppnå en förbättrad stadsmiljö genom tillgång till leveransdata. Genom att ta del av leveransdata kommer e-COMSTRAT skapa beslutstöd som ger kommuner rätt förutsättningar för att stödja en hållbar utveckling av e-handelsleveranser.

Vill du veta mer om Satsningen för framtidens hållbara e-handel eller något av våra projekt?

Josephine Darlington

Josephine Darlington

Projektledare
Citylogistik, Satsningen för framtidens hållbara e-handel
Daniel Hellström

Daniel Hellström

ReLog, Lunds Tekniska Högskola
Projektledare