Hoppa till huvudinnehåll

Resilienta och hållbara godstransportsystem i en osäker och föränderlig framtid

Projektets syfte är att utveckla en dynamisk systemmodell genom att studera olika försörjningskedjor och lära av de effekter som pandemin medfört samt öka kunskapen kring detta. Genom detta kommer strategier och policies för omställning till ett mer resilient godstransport- och logistiksystem demonstreras.

shutterstock

Projektets syfte är att utveckla en dynamisk systemmodell genom att studera olika försörjningskedjor och lära av de effekter som pandemin medfört samt öka kunskapen kring detta. Genom detta kommer strategier och policies för omställning till ett mer resilient godstransport- och logistiksystem demonstreras.

Projektet ska stärka det svenska transportsystem och säkra framtida leveranser av gods och samhällskritiska förnödenheter genom att:

  • Baserat på corona-pandemin och dess effekter på transporter och logistikkedjor, bygga kunskap kring hur ett mer hållbart och resilient transportsystem kan skapas för framtiden.

  • Projekt ska skapa en nationell arena för samskapande av ett hållbar transportsystem, som bidrar till att bryta reservoarer och bygga förtroende mellan aktörer.

  • Vidare ska projektet leverera kunskap kring hur teknik som digitalisering, automatisering, uppkoppling, elektrifiering bidrar till ett mer robust och hållbart framtida transportsystem.

CLOSERs roll i projektet är att arbeta operativt i projektet och att driva egna arbetspaket eller demoarenor.

Projektet arbetar efter Wayfinder-metoden som är ett processverktyg som har sin bakgrund i resiliensforskning. Metoden enar resiliens- och hållbarhetsforskning till en helhet och ger bland annat praktisk vägledning för både systemanalys och handling. 

Arbetet utförts med stöd från Vinnovas program Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI.

Vill du veta mer om Resilienta och hållbara godstransportsystem i en osäker och föränderlig framtid?