Hoppa till huvudinnehåll

Physical Internet

Physical Internet innebär kort ett öppet globalt logistiksystem som är baserat på fysiska, digitala och operativ samtrafik. Detta möjliggörs genom smarta modulära enheter, gränssnitt och protokoll för ökad effektivitet och hållbarhet.

fysical interne

Closer och arbetsgruppen för Hållbara transportkorridorer genomför i samarbete med Lunds tekniska högskola och Viktoria Swedish ICT en förstudie om Physichal Internet. Inom området logistik och effektiva transporter har sedan en tid tillbaks forskats, diskuterats och arbetats med physical internet på internationell nivå.
 
Exempel på frågeställningar i studien är:
-Utifrån resultat från tidigare projekt och forskning beskriva nuläge
-Intervjua nyckelpersoner som forskar inom Physical internet i syfte att skapa den ”svenska bilden”
-Identifiera vilket angreppssätt som har störst potential för att lyckas som demonstrationsprojekt
-Undersöka intresset hos näringsliv och andra aktörer för att skapa ett demoprojekt inom området där man under en begränsad period kan påvisa resultat och vinst.

Publikation

Vill du veta mer om Physical Internet?