Hoppa till huvudinnehåll

PassOn-line

Pile of clothes

Förstudien har som mål att öka mängden kläder som återanvänds i Sverige genom att underlätta donationer från konsumenter. Projektet kommer bidra med en stor miljönytta i form av minskade utsläpp vid nyproduktion av textilier och samtidigt ge sociala vinster genom välgörenhetsorganisationers verksamheter.

Detta möjliggörs genom att utveckla en digital tjänst som gör det enkelt för konsumenter att skicka vidare sina kläder för att återanvändas på bästa sätt.

 

Tjänsten har som syfte att öka återanvändningen av kläder och bygger på att digitalt sammankoppla aktörer från privat, ideell sektor med konsumenter och givare. Förstudien stärker handeln utvecklings- och innovationsförmågan samt den ideella sektorns digitala kapacitet.

Fokus i förstudien ligger på att sluta den digitala klädeshandelns kretslopp, och på sikt är ambitionen att skapa en branschövergripande standard och göra Sverige till ett föredöme där kunskap och lösningar kan exporteras vidare till andra länder. Sverige är redan i många avseenden ett föregångsland när det gäller återvinning och kan här även ta en ledande roll avseende återanvändning av kläder. För att säkerställa att återanvändning av kläder blir en viktigare och mer naturlig del av vår vardag genomförs denna förstudie som lägger grunden för en digital tjänst som gör det enkelt för konsumenter att skicka vidare använda kläder till hjälporganisationer.

Den digitala tjänsten som utvecklas bygger på följande samspel och cirkulära tankesätt:

  • Klädföretag erbjuder sina online-kunder tjänsten att enkelt kunna skicka vidare kläder till hjälporganisationer för att återanvändas.
     
  • Konsumenten tar som vanligt emot sina nyinköpta kläder i en vanlig e-handelsleveras. Kläderna packas upp, provas och läggs på sin plats i hemmet/garderoben. Samtidigt kan konsumenten bli en givare. Kläder som inte kommer att användas packas ner i samma förpackning och skickas vidare till önskad eller föraviserad mottagare, t ex välgörenhetsorganisationer, föreningar, ideella insamlingsorganisationer.
     
  • Välgörenhetsorganisationer (eller annan mottagare) tar emot kläderna och ser till att det på bästa sätt kan återanvändas. De skulle kunna återkoppla önskemål, lokala - globala behov, säsongbehov, och tacksamhet till de övriga aktörerna och rapportera miljö och samhällsnyttan som tjänsten/konsumenten har genererat.

Målet är att kartlägga och förstå berörda aktörers behov och krav på tjänsten, exempelvis konsumentbeteende, data, affärsmodeller, och aktörernas involverade processer. Förstudien ska utveckla en samlad bild av nyckelfrågor att arbeta vidare med och knyta an viktiga samarbetspartners till nästa steg.

Grundidén med Passonline

CLOSER - ASTER - Passonline

Tillsammans med e-handlare, ideella verksamheter och andra aktörer kommer vi att kartlägga och utvärdera berörda aktörer behov och krav samt att göra en plan för hur tjänsten kan utvecklas i ett samverkansprojekt. Huvudsökande är Lunds Universitet andra medsökande är Nelly NLY, Cellbes, Revolutionrace, Svenska röda korset, Erikshjälpen, Myrorna, och CLOSER.

Vill du veta mer om PassOn-line?

E-handel 2021

ASTER

E-handeln i Sverige ökar för varje dag. Och för att svensk e-handel ska kunna bli mer hållbar behöver vi arbeta tillsammans! Nu har ett stort antal organisationer inom svensk handel samlats kring detta i en satsning för en mer hållbar e-handel. Genom forskning och nya innovationer kan vi tillsammans arbeta för en effektiv, konkurrenskraftig e-handel utan negativa effekter på klimat och hälsa.